Byggeriet boomer i Skanderborg, og det er snarere reglen end undtagelsen, at byggeprojekterne kræver tillæg til eksisterende kommune- og lokalplaner. Med en mere restriktiv tilgang håber politikerne at kunne styre den voldsomme tilflytning. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Byggeriet boomer i Skanderborg, og det er snarere reglen end undtagelsen, at byggeprojekterne kræver tillæg til eksisterende kommune- og lokalplaner. Med en mere restriktiv tilgang håber politikerne at kunne styre den voldsomme tilflytning. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Byggeprojekter afvist: Politikerne hiver i byggebremsen

Der skal ikke per automatik laves tillæg til kommune- og lokalplaner, lyder det nu fra politikerne

Af
Grethe Bo Madsen

byggeprojekter I et forsøg på at genvinde lidt af kontrollen med den voldsomme tilflytning til Skanderborg Kommune, besluttede Økonomiudvalget i sidste uge ikke at sende to byggeprojekter videre, men i stedet at returnere dem til henholdsvis Miljø- og Plan-udvalget og administrationen.

"Vi er enige om, at vi fremover skal være mere tro mod de eksisterende kommune- og lokalplaner. Vi vil gerne sende et signal om, at man fremadrettet ikke skal tage for givet, at der per automatik laves kommuneplan- og lokalplantillæg for hvert eneste projekt," forklarer borgmester Frands Fischer (S), der er formand for Økonomiudvalget.

"Arbejdet med at finde kloge kvadratmeter går ikke, som vi havde håbet. Partierne melder ud i øst og vest. Derfor har Undervisnings- og Børneudvalget ikke fået arbejdsro til at komme med eksempler på, hvor der er ledig bygningskapacitet, der kan udnyttes mere optimalt. Og så er vores udfordringer i forhold til den massive tilflytning endnu større," konstaterer borgmesteren.

"Borgerne har svært ved at forstå, den kattepine vi sidder i. Og når selv byrådsmedlemmer tilsyneladende heller ikke forstår det, så har vi en kæmpeudfordring. Derfor er vi nødt til at prøve på andre måder at bremse tilflytningen. Og det er det, vi gør nu, ved at holde fast i, at de eksisterende kommune- og lokalplaner som udgangspunkt skal respekteres.

Rødt kort til Krøyer Kielbergs Vej

Det ene af de to byggeprojekter, der nu rammes af den strammere kurs, er byggeriet af etageboliger på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej. Her ønsker bygherre at rive de eksisterende bygninger ned og opføre et etagebyggeri med boliger i op til fire etager samt en parkeringskælder.

Alt i alt en bebyggelsesprocent 155, men den gældende kommuneplanramme for området tillader ikke en bebyggelsesprocent på mere end 60, og etagebyggeri må heller ikke være højere end maksimalt 12 meter svarende til 2,5 etage.

"Vi besluttede at sende indstillingen tilbage til ny behandling i Miljø- og Planudvalget med henblik på at få det tilpasset, så det overholder den gældende kommuneplanramme," oplyser Frands Fischer.

Usikkerhed omkring Randløv Vænge

Mens projektet på Krøyer Kielbergs Vej får det røde kort, er byfortætningsprojektet Randløv Vænge på Vroldvej sat midlertidigt på stand by.

Her har Nodo Arkitekter på vegne af ejerne af en række grunde på Vroldvej anmodet om igangsætning af planlægningen for projektet, der omfatter 60-80 etageboliger i 2-5 etager, 5 rækkehuse i 2 etager og to punkthuse i 2,5 etage med 20 boliger. Alle boligerne er lejeboliger på mindre end 90 kvm. og er ifølge planen velegnede til ungdoms- eller ældreboliger.

Her ønsker Økonomiudvalget at administrationen præciserer, hvordan projektet passer til den eksisterende kommuneplanramme, inden udvalget tager endelig stilling til projektet.

"Der er nogle rammer i kommuneplanen her, som indikerer, at området kan byfortættes, og vi ønsker at administrationen præciserer, hvordan projektet er tænkt ind i prognosen," forklarer udvalgsformanden.

Publiceret 29 January 2020 11:00