Hallen i Fælleden i Skanderborg vil kunne udlånes til indtægtsgivende arrangementer, men Skanderborgs håndboldherrer kan ikke umiddelbart tilbydes samme vilkår. Arkivfoto: Ole Nielsen

Hallen i Fælleden i Skanderborg vil kunne udlånes til indtægtsgivende arrangementer, men Skanderborgs håndboldherrer kan ikke umiddelbart tilbydes samme vilkår. Arkivfoto: Ole Nielsen

Skanderborg Håndbold i krise:

Vi skal skaffe penge eller drosle ned

Byrådet vil lade nødlidende klubber og foreninger låne kommunale faciliteter gratis for at skaffe penge

Af
Henrik Grønvald

JP Aarhus

Corona Aflysningen af musikfestivalen Smukfest i Skanderborg har slået et stort hul i kassen hos lokale klubber og foreninger, som nu prøver at finde nye veje at tjene penge på.

Skanderborg Håndbold, som er særligt hårdt ramt, sælger i øjeblikket bl.a. støttetrøjer, støttepakker og forsøger at hente penge hos sponsorer for at kunne fortsætte klubarbejdet, fortæller formand Jens Christensen.

Det er en lille million, vi kan vinke farvel til i år. Resultatet må blive, at vi neddrosler en række aktiviteter i primært ungdomsafdelingen, som også er dem, der har det største arbejde på festivalen

Jens Christensen, formand Skanderborg Håndbold

"Vi vil gerne fastholde niveauet og kvaliteten i vores håndboldarbejde. Derfor bestræber vi os på at være meget aktive på alle fronter lige nu," fortæller formanden.

Skanderborg Håndbold har baseret en stor del af arbejdet i ungdomsafdelingen på indtægter fra den årlige festival, hvor medlemmerne bl.a. driver boder, gør rent og deltager i oprydningen efter festivalen.

I fjor tjente klubben således 925.000 kr. på Smukfest – indtægten fra salget i to boder på festivalområdet Kærlig-Heden og fra klubhuset i Vrold løb alene op i 227.000 kr.

"Det er en lille million, vi kan vinke farvel til i år. Resultatet må blive, at vi neddrosler en række aktiviteter i primært ungdomsafdelingen, som også er dem, der har det største arbejde på festivalen," fortæller Jens Christensen.

Klubben har søgt hjælp hos DIF og DGI’s coronahjælpepulje på 44 mio. kr. Pengene er netop øremærket til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser af aflyste stævner, færre kontingentbetalinger og manglende deltagelse på festivaler og lignende.

Ifølge formanden vil eventuelle midler herfra næppe kunne dække hullet.

"Vi får svar i juni, men der er mange om buddet, og der er søgt om langt flere penge end de 44 mio. kr. En klub som vores har et udgiftsniveau i seniorherreeliteafdelingen på omkring 7 mio. kr., en dameafdeling på 1,2 mio. kr. og en ungdomsafdeling med et omkostningsbudget på 1,2 mio. kr., så det er en hel forretning," fortæller Jens Christensen.

Ekstremt pressede

Dansk Folkeparti har foreslået, at Skanderborg Kommune hjælper idrætsforeninger, foreninger og klubber, som er økonomisk trængte, ved vederlagsfrit at lade dem låne kommunale anlæg og haller til arrangementer, hvor de kan tage entré.

Ifølge byrådsmedlem John Haarup Laursen (DF), som selv er formand for Stjær Boldklub, er mange klubber ekstremt pressede lige nu.

"De mangler penge, og det her skulle give dem en mulighed for at få nogle entréindtægter og samtidig spare det beløb, kommunen normalt skal have," siger han og pointerer, at forslaget er en direkte følge af Smukfest-aflysningen i år.

"Festivalen er en stor indtægtskilde for foreninger i Skanderborg Kommune, og bare i min egen forening mangler vi 150.000 kr. alene på det arrangement i år," fortæller han.

Marked og koncert

Ifølge Dansk Folkeparti skal klubberne have mulighed for at lave forskellige former for entré-dækket virksomhed, som kan skæppe lidt i klubkassen. Det kunne være markeder og koncerter, når det igen kan tillades, men også stævner og kampe med en vis publikumsinteresse.

"Sidste år havde vi sammen med Skanderborg Håndbold en turnering på Fælleden, som vi gav penge for at afvikle. Det kunne vi godt finde på at gøre igen og så slippe for at betale leje for området. Indtil nu har Skanderborg Håndbolds ligadamer heller ikke taget entré til deres kampe. Men det kan de jo gøre i år for at få den indtægt," foreslår han.

Økonomiudvalget drøftede forslaget på udvalgsmødet i tirsdags, og umiddelbart er der ifølge formand borgmester Frands Fischer (S) opbakning til det.

"Vi synes, det er en god idé, når vi som kommune ikke skal have penge op af lommen. Vi mister en indtægt, men det er ikke en indtægt, vi kan kalkulere med, for vi aner ikke, hvad der kommer af arrangementer," fortæller formanden.

En liga for sig

Økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at forslaget, som ifølge DF skal fortsætte til sommeren 2022, vedtages.

"Men vi har også sagt, at vi til næste forår skal se på, hvordan det er gået, så det bliver for et år ad gangen," forklarer Frands Fischer.

Han understreger, at faciliteterne ikke kan udlånes gratis til alle. De økonomiske interesser i Skanderborg Håndbolds Herre Liga er bl.a. så store, at kommunen ikke kan tilbyde dem samme vilkår.

"Her er der nogle kommercielle hensyn, som gør det mere til en forretning end en forening. Derfor er det ikke som kommune muligt for os at stille halkapacitet gratis til rådighed. Der skal vi have kigget på en anden model," siger formanden.

Håndboldformand Jens Christensen ser alligevel store muligheder i at kunne låne kommunale anlæg til indtægtsgivende arrangementer.

"Det er absolut en håndsrækning. Hvis vi ikke skal betale halleje, sparer vi de penge og kan bruge energien på at få så mange som muligt til betale entré," siger han.

Publiceret 09 June 2020 09:00