Lige nu er der ikke så meget at juble over hos FC Skanderborg, der som mange andre idrætsforeninger er coronaramt. Arkivfoto

Lige nu er der ikke så meget at juble over hos FC Skanderborg, der som mange andre idrætsforeninger er coronaramt. Arkivfoto

FC Skanderborg holder på kontingentpengene

Corona Som nærmest alle andre idrætsforeninger er FC Skanderborg mærket af coronapandemien. Klubben tumler med en række spørgsmål, og bestyrelsen skriver følgende til sine medlemmer:

Som bekendt har FC Skanderborg – som følge af COVID-19 – set sig nødsaget til at aflyse alle aktiviteter i klubben til og med 13. april 2020. Aflysningen var foranlediget af myndighedernes seneste udmeldinger og DBU's anbefaling til fodboldklubber.

Vi håber, at vi igen efter påskeferien kan genoptage alle vores aktiviteter, herunder igen spille noget fodbold. Såfremt myndighederne forlænger perioden, hvorved vores aflysning ligeledes fortsættes, vil vi hurtigst muligt orientere herom.

COVID-19 har medført en stor usikkerhed og en række spørgsmål, hvilke vi som forening forsøger at navigere i bedst muligt. Vi søger løbende råd og vejledning hos bl.a. myndighederne, DBU, m.fl., herunder i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt vi som forening er forpligtet til at returnere allerede indbetalt kontingent (helt eller delvist) og/eller undlade fremtidig kontingent opkrævning.

Baseret på en samlet betragtning har vi besluttet, at FC Skanderborg ikke vil returnere allerede indbetalt kontingent (helt eller delvist), og at FC Skanderborg ej heller vil undlade fremtidig kontingent opkrævning. Denne beslutning beror på flere forhold, herunder at et kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse. Situationen i en fodboldforening er derfor anderledes end f.eks. et kommercielt fitnesscenter. FC Skanderborg er – ligesom mange andre foreninger – fuldt ud afhængige af kontingentbetaling og tilskud fra kommunen via folkeoplysningsmidlerne for at vores forenings økonomi hænger sammen.

cns

Publiceret 10 April 2020 11:30