Ungdomsskolen Skanderborgs fodboldlinje har vokseværk. Privatfoto

Ungdomsskolen Skanderborgs fodboldlinje har vokseværk. Privatfoto

Succes: Over 250 elever på Fodboldlinjen

Fodboldtræning som del af skoleskemaet er en succes i Skanderborg. I år er 250 elever tilmeldt

Fodbold Siden 2015 har Ungdomsskolen Skanderborg haft Fodboldlinjen, der handler om fodboldtræning af elever på Folkeskolerne i 7. 8. 9. årgang rundt om i Skanderborg kommune. Fodboldtræningerne foregår enten før skoletid eller som en del af skoleskemaet.

For første gang nogensinde er Ry (Mølleskolen) gået med i projektet med 8. og 9. årgang. Det betyder, at Fodboldlinjen er aktiv i alle 4 centerbyer - Galten (Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen), Skanderborg (Niels Ebbesen Skolen, Morten Børup Skolen, Virring Skole og Stilling Skole) og Hørning (Højboskolen og Bakkeskolen).

I Hørning drives morgentræningerne fredag morgen kl. 6.15-7.45 af Hørning IF Fodbold og deres lokale trænere på 7. årgang. Et fantastisk initiativ af forældretrænere, som efter træningerne fredag morgen har sørget for morgenmad til de unge fodboldspillere inden de tager i skole.

Jo mere, des bedre

Eleverne skal gennem spillerudvikling opnå viden og færdigheder, der udvikler deres forståelse for træningsmiljøets 8 K’er. Kvalitet, Kvantitet, Kreativitet, Kontrol, Krav, Konkurrence, Koncentration og Kommunikation.

Eleverne skal arbejde med sikker og kontrolleret teknik i fodbold. Undervisningen i fodbold udvides gradvist til et højere niveau, som kræver øget spilforståelse og fokus på taktik. Træningen skal bidrage til, at eleverne opnår en klar fornemmelse af og forståelse for samspil, taktik og regler, samt betydningen af de sociale og mentale aspekter i fodbold.

Træner og projektleder på Fodboldlinjen er Rasmus Skibsted Sørensen som har over 15 års erfaring som elitetræner i AGF og Manchester United. Derudover er han UEFA Træner A-licens og DBU-træneruddannelses instruktør.

Som noget helt nyt tilbydes der nu morgentræning kl. 06.15-07.45 for alle 7.8 og 9. årgange.

I Galten er det tirsdag morgen med opstart fra september måned og i Skanderborg er det torsdag morgen samme tid.

Det er gratis for alle elever at deltage og man kan tilmelde sig på www.Fodboldlinjen.dk. Skolerne er meget begejstret for projektet og nyder, at både piger og drenge vælger, at være aktive både før skoletid og i skoletiden, lyder det fra Ungdomsskolen.

cns

Publiceret 23 August 2019 10:30

Debat:

At tænke sig - Nørregade som stillegade…

debat Jeg har tidligere skrevet og dokumenteret, at vejarbejdet på Adelgade fra Mindet op til Kulturtorvet, hvor man valgte at spærre Mindet til og fra Banegårdsvej i en måneds tid, hvilket så heldigvis varede to måneder at komme til byen af denne gade.

Der var blandt andet på Ladegårdsbakken og ind på Nørregade tydelig skiltning, som beskriver situationen, og på Nørregade var ligeledes skilte om, at der er spærret ved Mindet og ligeledes henvisningskilte med alternative veje ned til byen.

Alligevel blev der mange gange oplevet, at faktisk mange bilister kører helt igennem Nørregade, for så overraskende at møde afspærring til Banegårdsvej.

Hvorfor - trods klar og tydelig skiltning - fortsætter man?

Siger man til sig selv, at det nok kun gælder for de andre bilister og ikke lige mig, og går den, så går den… eller er det en 'aprilsnar'?

Nogle gange blev de frustreret holdende i nogle minutter og må så sande, at de må vende om igen på Mindet.

At tænke sig - en ellers stærkt trafikeret Nørregade som stillegade - og nu efter et par måneder igen er åbnet, som den blevet den foretrukne vej ned mod byen (det tager faktisk mindre tid at køre op til krydset ved Banegården og køre ad Banegårdsvej).

Det ville være mere end velkomment for de, som alligevel vælger at køre til og i særdeleshed fra byen med højere hastighed end det tilladte, at det som en permanent løsning som på den 'Nye Adelgade' bliver etableret en eller anden trafikdæmpende foranstaltning for at få de meget høje hastigheder (vel nok omkring 80-100 km/t) og støj sat ned fra Mindet mod Ladegårdsbakken.

Den 'Nye Adelgade' med røde og hvide markeringer, om man nu syntes om det eller ej, er måske ikke det ”smukkeste”, men er da for hulen efter mine snart 50 år som lokal beboer noget af det bedste, der sket i lang tid, og det ser det markant flot ud.

Jeg oplever, at der efterfølgende er sket en ny holdning om at parkere i højre side på Nørregade, som åbenbart skiltningsmæssigt ikke tidligere er set mod Ladegårdsbakken (kan én parkere der, så må alle parkere der, trods de trafikgener det giver.

Hjertelig tillykke cyklister i en mere sikker kommune.