Udfordringerne står i kø og venter på det nye byråd

Mere biodiversitet, mere personale på plejehjem, bedre boliger på landet - det er blot noget af det, som det nye byråd bør tage sig af.

Artiklens øverste billede
Et nyt byråd er sat, og det kan godt trække hurtigt i arbejdstøjet. Der venter mange udfordringer forude. Arkivfoto

Et nyt byråd er sat, og efter en lang valgkamp, hvor der er kommet mange valgløfter, så skal de nye byrødder arbejde sammen om de udfordringer, som Skanderborg Kommune står overfor.

En ting er, hvad man lover før valget. En anden ting er, hvad der er muligt efter valget. Og udfordringerne står i kø. Vi har lavet en rundringning til nogle af de mange repræsentanter for mærkesager i vores kommune. De har alle bud på, hvad det nye byråd, uanset sammensætning, skal gå i gang med snarest.

Forebyg forråelse

»Det er en meget alvorlig sag for det nye byråd, at det har fokus på tilstrækkeligt personale i ældreplejen. Vi er den kommune, hvor der er størst sygefravær blandt de ansatte, og hvor der er det højeste personale flow. Vi ved også, det er vanskeligt at tiltrække nyt personale. Der skal være en anden kultur, så vi kan fastholde personale. Det andet kan føre til forråelse, og det er meget alvorligt for den pleje, vores ældre får.«

Det giver dårligt arbejdsklima, når personalet har strammet livremmen ind, og når så første kvartal er overstået, så får de igen at vide, at de skal stramme mere ind. Der skal være ro på budgettet, også selvom det er lavt

Kristian Skovhus, forman seniorrådet Skanderborg

Sådan lyder det fra formand for seniorrådet I Skanderborg Kommune, Kristian Skovhus.

Seniorrådet rådgiver byrådet i sager om ældrepolitik, og også her er der tale om et nyt råd råd efter tirsdagens valg, hvor borgere over 60 år, kunne stemme til seniorrådet.

»Vi har de sidste tre år serveret al den information, som byrådet har brug for for at indse, at vi skal passe på kulturen i ældresektoren. Vi har set tre år i træk, hvordan budgetterne allerede bliver overskredet i det første kvartal. Derfor opfordrer vi til, at byrådet laver budgetter, som er holdbare, uanset niveauet. Det giver dårligt arbejdsklima, når personalet har strammet livremmen ind, og når så første kvartal er overstået, så får de igen at vide, at de skal stramme mere ind. Der skal være ro på budgettet, også selvom det er lavt,« forklarer formanden for seniorrådet.

Inddrag landsbyerne

I Skanderborg kommune er der 43 mindre landsbyer, og de 38 af dem er blevet forankret i Landsbyforum Skanderborg, der fungerer som talerør for landsbyerne.

Og her står man på spring for at udvikle samarbejdet med byrådet.

»Vi vil gerne inviteres med til faste dialogmøder, som er måske en gang eller to om året, hvor vi er med til at udpege indsatsområder, og hvor vi kan være med til at evaluere de projekter, der er kørt. Vi ønsker et positivt samarbejde, så det ikke bare bliver sure læserbreve i Uge-Bladet,« fortæller forkvinde i Skanderborg Landsbyforum Helene Simoni Thorup.

Som eksempler på indsatsområder nævner hun:

»Flere cykelstier. Børn på landet skal kunne cykle til skole, og der er mange steder, hvor det er for farligt nu, fordi den eneste mulighed er at cykle hele eller en del af vejen på en trafikeret landevej. Det tør man ikke sende sine børn ud på,« siger forkvinden og fortsætter:

»Ældre skal kunne blive boende på landet. Det handler om, vi skal have mere varieret botilbud, mindre lejeboliger af god kvalitet til en rimelig pris. Så når man bliver gammel, behøver man ikke flytte væk fra sit netværk.

Det er blot et par af de mange forslag, som Skanderborg Landsbyforum har. Man kan læse flere på Landsbyforum.org.

»Og så forventer vi naturligvis, at der ikke pilles ved skolestrukturen, så der ikke bliver lukket flere landsbyskoler,« slutter Helene Simoni Thorup.

Mere personale til børn

Der mangler personale i pasningstilbuddene. Det er der slet ikke tvivl om, hvis man spørger Anne Opstrup Larsen fra Skanderborg Forældreorganisation, der er en interesseorganisation for forældre med børn i pasningstilbud og skole i Skanderborg Kommune.

»Vi har en kombination af stor vækst af børnefamilier, der flytter til kommunen, kombineret med at vi mangler voksne i pasningstilbuddene. Det er meget kritisk. De nye minimums-normeringer, som snart træder i kraft, er vi meget spændte på, hvordan bliver udmøntet lokalt. Der skal være meget pres fra forældrene på, at det ikke skal være tal på papiret, men tal som også kan mærkes ude på gulvet i institutionerne,« siger Anne Opstrup Larsen.

Skanderborg Forældreorganisation mener, at tallene fra Danmarks Statistik, der ligger til grund for opgørelsen af, hvor meget personale, der er til børnene, er vildledende.

»Vi taler ikke imod effektivitet. Vi vil bare have en reel debat om, hvor mange voksne der er omkring vores børn. For først når vi har de reelle tal, så kan vi tale normering,« lyder det fra Anne Opstrup Larsen.

Pas på biodiversiteten

I Skanderborg Kommune er der 136 arter af dyr og planter, som er truet. Den udvikling skal vendes, og det skal det nye byråd arbejde hurtigt på, hvis man spørger den lokale afdeling af Dansk Naturfredningsforening.

»Der er flere steder, hvor man kan gå i gang med det samme. Vi foreslår, at Skanderborg kommune får en skovpolitik, der eksplicit opererer med urørt skov eller naturnær drift. At man ophører med kommerciel drift, og man konsekvent efterlader organisk materiale, man finder i skoven,« lyder det fra formand Lars Søgaard Jensen.

Han nævner, at når der fældes træer af sikkerhedshensyn, så bør de træer blive liggende, så de kan komme insekterne til gode.

»Og så kan de store græsarealer, vi har her i kommunen, blive slået en gang om året, efter den første oktober, hvor blomsterne har smidt deres frø. Det materiale man slår, det skal man fjerne, så vi på længere sigt får en opvækst af jorden,« fortæller Lars Søgaard Jensen.

Græsplæner skal omdannes til blomstrende områder, hvor insekter og planter lever i forening.

»Langs med de store veje, som oppe ved Højvangen - der er der store vejrabatter, der ligger hen som græs. Det er der ikke meget insektliv i. Og når der ikke er insekter, så kommer der heller ikke fugle. Her skal kommunen snarest muligt gå i gang med processen at omdanne områderne, så de står som grøftekantsbuketter. Det er er ikke noget, vi får overnight, men vi vil med tiden få mange flere insekter og mange flere fugle,« siger formanden

Dansk Naturfredningsforeningen har mange flere forslag til det nye byråd, og man kan læse mere på skanderborg.dn.dk

Ind med idrætspolitik

Skanderborg Idrætsråd har arbejdet for at få politikerne til at formulere en ny og selvstændig idrætspolitik. I øjeblikket hører idræt under kultur i kommunen, men det bliver der snart lavet om på. For det er planlagt, at der opstår et nyt udvalg, der skal hedde Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Det er første gang, at idræt står med.

»Det forventer vi os meget af. Vi har givet bud på en ny idrætspolitik, og alle politikere har bakket os op. Det holder vi dem fast i,« fortæller formand for Skanderborg Idrætsråd Karsten Aagaard.

Der er mange ønsker for idrætten, men Idrætstrådet, ved godt, at der ikke kan være penge til det hele.

»Derfor har vi foreslået principper til, hvordan vi kan gøre noget på området. Vi får flere og flere anlæg, men tilskuddene følger ikke med. Det gør det svært for driften. For det er en kæmpe udfordring at få frivillige ind i foreningerne Dem har vi brug for til både at varetage ledelse og administration - og naturligvis som trænere. Vi vil dialog med kommunen om, hvordan vi sammen kan løfte området, for det er meget svært for de små foreninger at skaffe nok frivillige,« fortæller Karsten Aagaard.

Læs også

Del artiklen