Vokseværk: Sådan kan Ry udvikle sig de næste 30 år

Frem mod 2037 vil befolkningstallet i Ry stige med 30 procent. Det stiller krav til byudviklingen både på privat- og erhvervssiden. Her er forslaget, som bygger bofællesskaber rundt om Knudsø.

Artiklens øverste billede
Her ses et eksempel på de boformer, der måske i fremtiden vil skyde op langs Knudsø, hvis forslaget bliver gjort muligt. Visualisering: Transform

Det er populært at flytte til Ry. Det er der efterhånden ingen tvivl om. Og med en befolkningstilvækst, som de kommende år kun forventes at stige, så er det på høje tid at lægge konkrete planer for udviklingen af Ry.

Det initiativ har Ry Rotary og foreningen Fælles Om Ry sammen med arkitektfirmaet Transform taget - og sammen har de fremlagt tre scenarier for udviklingen af Ry.

De fleste kender den udvikling, som i øjeblikket finder sted, at der bygges ind mod Skanderborg. Faktisk vil de to byer, såfremt der bygges i det tempo, man ser nu, vokse sammen indenfor 50-100 år. Derfor er det forslag heller ikke særlig interessant, lyder det fra Ole Bech Jensen, der er præsident i Ry Rotary og medlem af bestyrelsen i Fælles Om Ry.

Vi giver en saltvandsindsprøjtning til de små samfund, som er i forvejen.

Ole Bech Jensen, præsident, Ry Rotary.

Ej heller forslaget om at fortætte bymidten, så der bliver plads til flere borgere i eksisterende bygninger, vil ifølge Ole Bech Jensen være nok til at byde så mange flere mennesker velkommen de kommende år. Men så er der én mulighed, som kan være løsningen.

Leif Laursen er formand for borgerforeningen i Ry, og han håber på en mere mangfoldig by i fremtiden. Foto: Leif Laursen

Bofællesskaber rundt om Knudsø

Hvis Ry skal bevare noget af det, der karakteriserer byen i dag, omringet af natur og med en livlig bymidte, så skal der bygges rundt om Knudsø, lyder det fra Ole Bech Jensen. Det bekymrer ham ikke, at området omkring Knudsø er fredet, for der er en helt konkret plan for, hvordan naturen bevares og faktisk også forbedres, fortæller han.

»Vi ønsker at åbne op mod landsbyerne og undgå, at de forfalder. Så vil vi også flytte vejen tilbage, som er et kæmpe problem i dag, så vi kan bygge små boligsamfund i klynger rundt om søen. Samtidig vil vi lave mere skovrejsning og skabe mere natur i området. Vi forestiller os at lave en søpromenade fra byen ud mod Knudhule Strand,« siger Ole Bech Jensen, der samtidig forklarer, at det er markerne omkring Knudsø mod øst, som man vil bygge på og kun i de områder, hvor der i forvejen er en form for bebyggelse.

»Vi har talt med eksperter på fredningsområdet, og de er enige i, at vi på denne her måde faktisk vil skabe mere natur. Vi giver en saltvandsindsprøjtning til de små samfund, som er i forvejen,« siger han og fortsætter:

»Det at vi går ind og bygger i allerede eksisterende samfund, det lægger også op til at bygge på en anden måde. Det er samtidig vores indtryk, at mange unge familier i dag gerne vil komme hinanden mere ved, og det skal tænkes ind i boligerne med fællesarealer. De færreste ønsker at gemme sig bag en ligusterhæk i dag,« siger Ole Bech Jensen.

Borgerforeningen er positivt stemt

Leif Laursen er formand for borgerforeningen i Ry. Han ser et spændende forslag omkring Knudsø, men han håber også på, at byen kommer til at kunne rumme alle befolkningsgrupper.

Leif Laursen er formand for borgerforeningen i Ry, og han håber på en mere mangfoldig by i fremtiden. Foto: Leif Laursen


»Ry skal være en by for mange forskellige mennesker i alle aldre. Det kræver en blandet boligmasse med enfamilieshuse, tæt lav bebyggelse med række og klyngehuse, etagebyggeri og nye alternative boligformer og fællesskaber,« siger Leif Laursen.

Det vil betyde rigtig meget for detailhandlen, hvis man placerer byggeriet tættere på byen fremfor ind mod Skanderborg.

Lone Nielsen, formand, Ry City.

Han ser gerne, at borgerne, som i dette tilfælde, er med i udviklingen af Ry, og at man sammen forsøger at skabe en fælles fremtid for Ry som by.

»Ry er efterhånden en rigmandsghetto, og det skal vi væk fra. Her skal være plads til alle, og det værste, vi kan gøre, er at lukke os om os selv.«

Han mener desuden, ligesom Ole Bech Jensen, at en fortsættelse af parcelhusbyggeri mod Skanderborg er uinteressant.

Forslag spændende for detailhandlen

Også detailhandlen i Ry ser en oplagt mulighed i Knudsø. Med erfaringer fra Kildebjerg-projektet ved man, at det tager tid at få en sammenhængskraft i byen, som får alle til at handle i bymidten - og netop derfor er Knudsø mere interessant end at bygge ind mod Skanderborg, siger Lone Nielsen, formand for Ry City.

»Det vil betyde rigtig meget for detailhandlen, hvis man placerer byggeriet tættere på byen fremfor ind mod Skanderborg. Vi er afhængige af, at befolkningen bruger byen til at handle, og derfor ser jeg en spændende mulighed i at kombinere de to scenarier, hvor man både anvender eksisterede bygninger i byen til bosætning, men også bygger ud mod Knudsø,« siger Lone Nielsen.

Det næste skridt

Den byudviklingsplan som foreningen lægger op til har en tidshorisont på 30 år. Alligevel er næste skridt måske ikke så langt væk. Det indebærer blandt andet et større samarbejde med Skanderborg Kommune.

»Nu vil vi forsøge at udarbejde en helhedsplan i samarbejde med kommunen. Skanderborg Kommune er i høj grad vores medspiller for at få projektet til at lykkedes. Derfor var det positivt at se, at politikerne var positivt stemte, da vi fremlagde forslaget,« siger Ole Bech Jensen.

Han håber, at projektet igangsættes, og at det vil bringe mere mangfoldighed til byen.

»En god by er en mangfoldig by. Derfor skal vi også bygge boliger, som alle kan bo i. Det skaber den bedste diversitet i byen.«

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen