Ny plan for udvikling af Himmelbjerget giver store smil og ingen høtyve

Forundersøgelsens forslag til konkrete udviklingsprojekter glider ned som smurt i sirup hos såvel styregruppe som interessenter.

Artiklens øverste billede
Den længe ventede forundersøgelse for udvikling af Himmelbjerget blev præsenteret i sidste uge på Himmelbjerggården. Foto: Gert Skærlund

Torsdag i sidste uge på Himmelbjerggården præsenterede arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard den længe ventede forundersøgelse i forbindelse med udviklingen af Himmelbjerget. Og alle - styregruppe såvel som interessenter - er glade for resultatet.

Væk er trusler om at jagte byrødder med høtyve. I stedet er fokus nu rettet på de mange udviklingsmuligheder, forundersøgelsen peger på, som både favner og respekterer Himmelbjergets historie og den unikke natur omkring bjerget

Vi har set, hvordan andre attraktioner rundt omkring i landet har skabt arkitektur, som på nænsom vis er tilpasset omgivelserne og historien. Vi vil bruge det næste års tid til at undersøge og diskutere, hvad et besøgscenter ville kunne indeholde, og i øvrigt kigge på hvordan værtskabet for hele området kan organiseres

Frands Fischer (S), borgmester og formand for styregruppen for udviklingen af Himmelbjerget

Blandt forslagene er en amfiscene til en bedre afvikling af udendørs møder. Omdannelse af parkeringsområdet, så der bliver et større grønt område til arrangementer og aktiviteter. Etablering af skovparkering og en gangbro, der skal sikre bedre handicaptilgængelighed og et nyt og forbedret kajanlæg i Julsø med faciliteter og plads til flere fritidssejlere.

Konturerne af et center

Til gengæld fares der forsigtigt frem i forhold til et besøgscenter vel vidende, at det var her, kæden hoppede af, da den første plan for Himmelbjerget blev præsenteret tilbage i 2018. Her tegner forundersøgelsen kun konturerne af en plan for udviklingen af et besøgscenter. Arkitektfirmaet peger på tre mulige scenarier under arbejdstitlen ”Himmelbjerghus” - en bygning med flere funktioner til glæde for lokale og besøgende.

Borgmester Frands Fischer ser dog meget fortrøstningsfuld på scenarierne og muligheden for at få sat gang i processen, selvom besøgscenteret stadig er et åbent spørgsmål.

»Med forundersøgelsen har vi nu en samlet plan for området med forslag, som kan løfte og forbedre oplevelsen af Himmelbjerget – uden at gå på kompromis med de kulturhistoriske og naturmæssige kvaliteter i området. Tværtimod vil det, vi har beskrevet, være med til at fremhæve områdets særegne natur og historie,« siger Frands Fischer, der er formand for styregruppen for udviklingen af Himmelbjerget.

Handler om værtsskab

»Visionerne omkring et nyt besøgscenter, Himmelbjerghus, skal der arbejdes videre med, men potentialet er der. Der kommer masser af gæster og lokale, og området har en vigtig historie, som vi bør styrke formidlingen af. Vi har set, hvordan andre attraktioner rundt omkring i landet har skabt arkitektur, som på nænsom vis er tilpasset omgivelserne og historien. Vi vil bruge det næste års tid til at undersøge og diskutere, hvad et besøgscenter ville kunne indeholde, og i øvrigt kigge på hvordan værtskabet for hele området kan organiseres,« fortæller borgmester Frands Fischer.

Her kan vi skabe den smukkeste udendørsscene i hele Danmark, ja måske hele Nordeuropa. Den   indfanger stedets identitet, og den vil være et fantastisk aktiv bare i sig selv

Anders Hougaard, Bjergets Venner

Anders Hougaard, stifter af bevægelsen Folkets Bjerg, der i 2018 var i stærk opposition til det første udkast til et udviklingsprojekt, er også glad ovenpå offentliggørelsen af forundersøgelsen.

»I min optik er det aller vigtigste, at det papir, der nu foreligger, er inddragende og samlende. Den her plan kan mobilisere de lokale ressourcer og skabe en samhørighed omkring projektet, og uden netop lokal opbakning og samhørighed kan man ikke få sat nogen fondsprojekter i søen,« konstaterer han og tilføjer, at forundersøgelsen peger på løsninger i en helt anden skala end den, Folkets Bjerg følte sig kvast under tilbage i 2018.

Fanger bjergets historie

»Jeg er især begejstret for amfiscenen som et omdrejningspunkt, fordi den passer ind i naturen og indfanger både kulturhistorien og den politiske historie på bjerget. Her kan vi skabe den smukkeste udendørsscene i hele Danmark, ja måske hele Nordeuropa. Den indfanger stedets identitet, og den vil være et fantastisk aktiv bare i sig selv.«

Planerne for et besøgscenter er han stadig skeptisk overfor, men der er sket en opblødning.

»Jeg har også rykket mig i processen og kan godt se behovet for et besøgscenter - og ja, det er i mine ører et grimt ord. Himmelbjerghus eller et Blicher Hus lyder meget bedre. Jeg kan godt se potentialet i sådan et hus som en platform, der kan mobilisere de lokale ressourcer og gøre det til et levende sted frem for en kold udstillingsmontre,« indrømmer Anders Hougaard.

For Venstres Anders Laugesen, der også er en del af styregruppen for udviklingen af Himmelbjerget, er det glædeligt, at der nu kan findes fælles fodslag og enighed omkring planerne.

Et ikonisk sted som Himmelbjerget fortjener en både ambitiøs og realiserbar udviklingsplan, og den udfordring har vi virkelig knoklet med på talrige møder. Det er min opfattelse, at vi her har at gøre med en udviklingsplan, der kan blive til virkelighed

Anders Laugesen (V), medlem af styregruppen for udviklingen af Himmelbjerget

»Det var en sand lettelse at se, at de foreløbige planer blev godt modtaget af den fremmødte forsamling. Vi politikere har tidligere kæmpet en del, men nu synes der at være fred og fordragelighed. Selv bevægelsen Folkets Bjerg udtrykker tilfredsheds med udkastet, og det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde,« understreger han.

Et kig på bjerget fra Ry

»Et ikonisk sted som Himmelbjerget fortjener en både ambitiøs og realiserbar udviklingsplan, og den udfordring har vi virkelig knoklet med på talrige møder. Det er min opfattelse, at vi her har at gøre med en udviklingsplan, der kan blive til virkelighed, hvis byrådet også er med på ideen,« tilføjer han.

Venstres borgmesterkandidat, Jens Szabo, mener forundersøgelsen indeholder en fornuftig balance og samtidig peger på mange konkrete forslag at arbejde videre med.

»Personlig er jeg særlig glad for, at styregruppen vil arbejde videre med indkigskiler og udsigtspunkter. Det har i mange, mange år været et stort ønske for borgerne i Ry, at det igen bliver muligt at se selve Himmelbjergtårnet fra Ry. Træerne er gennem årene vokset op, så man kun kan se det aller øverste af Himmelbjergtårnet. Tidligere kunne man se det meste af tårnet fra Ry.« supplerer han.

Læs også

Del artiklen