Spildevand: Forsyning og kommune er godt i gang med at løse udfordringerne

Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune sendte i august en handlingsplan til Miljøstyrelsen for at få styr på de manglende udledningstilladelser. En tidligere sag fra slutningen af 2019 om udledning af fortyndet spildevand ved en legeplads i Hørning er også håndteret.

Artiklens øverste billede
Der er generelle problemer med spildevandsudledningen flere steder i Skanderborg, indrømmer kommunaldirektøren. Arkivfoto

Tirsdag og onsdag beskrev TV2 Østjylland generelle problemer med spildevandsudledningen flere steder i Skanderborg Kommune, og en konkret sag med udledning af fortyndet spildevand nær en institution i Hørning.

Onsdag eftermiddag mødtes chef for Plan, Teknik og Miljø Jonas Kroustrup og kommunaldirektør Lars Clement med administrerende direktør i Skanderborg Forsyning Per Grønvald og flere fagfolk for at gøre status på indsatsen generelt og for at følge op på de eventuelle problemer som er fulgt med medieomtalen.

I mål med lovliggørelse i 2025

I omtalen fra TV2 Østjylland rejses en generel kritik omkring manglende lovliggørelse af udledningstilladelser til de såkaldte overløbsbygværker, der sender fortyndet spildevand ud i nærmiljøet under kraftigt regnvejr.

»Skanderborg Kommune har ligesom mange andre kommuner en udfordring med at få spildevandsudledninger lovliggjort. Det ændrer ikke ved, at det er både ærgerligt og beklageligt, at vi har et efterslæb,« fortæller chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune Jonas Kroustrup.

Han forklarer blandt andet efterslæbet med, at godkendelse af spildevandsudledningerne er blevet en mere omfattende og kompleks opgave end tidligere, hvor det var tilstrækkeligt at beskrive udledningerne i Spildevandsplanen.

»I august sendte vi sammen med Skanderborg Forsyning en fælles handlingsplan til Miljøstyrelsen, hvor vi i store træk gør rede for, hvordan vi prioriterer opgaven og kommer i mål. Allerede næste år har vi forventeligt formalia på plads for 40 pct. af udledningerne. Et forsigtig bud er, at vi er helt i mål med at lovliggøre alle spildevandsudledninger i 2025.«

Jonas Kroustrup pointerer, at arbejdet i første omgang består i at efterkomme de formelle krav til udledningstilladelser og i de kommende år at modernisere spildevandssystemet blandt andet gennem øget separatkloakering.

Udfordringerne i Hørning er håndteret

TV2 Østjylland beskriver også konkrete problemer med udledningen af fortyndet spildevand ved en institution i Hørning. Administrerende direktør Per Grønvald, Skanderborg Forsyning forklarer, at sagen der er fra 2019, er håndteret.

»Vi har haft problemer med et overløb i Hørning tæt ved Mosehuset. Et defekt ristesystem betød desværre, at toiletpapir og andet blev ledt ud i vandløbet. Der blev hurtigt etableret nye godsriste, en ny overløbsalarm og indført øget tilsyn med bygværket og udløbsstedet. Området omkring udledningen blev også indhegnet. Der har ikke været problemer med ristene siden, men man kan fortsat opleve, at der blive udledt fortyndet spildevand ved voldsomme regnskyl ved institutionen. Vi følger selvfølgelig situationen og er klar til at lave midlertidige foranstaltninger, hvis behovet skulle opstå. Hvis der er forældre som er utrygge ved, at deres børn færdes nær vandløbet, går vi meget gerne i dialog med dem,« siger Per Grønvald.

Overløb af fortyndet spildevand er en helt almindelig hændelse i landets kommuner. Det sker, fordi det ind i mellem regner for meget til, at kloaksystemet kan følge med. Her er overløbsværkerne med til at sikre, at spildevandet ikke løber ind i lavtliggende huse og kælderrum.

På sigt vil separatkloakering, hvor man adskiller regnvand og spildevand løse problemerne med, at fortyndet spildevand løber ud i søer og vandløb.


bo

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen