Nye typer borgere kræver ændringer

Foranalyse skal se på bygningsmæssige ændringer på Sølund.

Artiklens øverste billede
Flere af boenhederne på Sølund er ikke længere tidssvarende i forhold til den målgruppe, der efterspørger boligerne. Arkivfoto

Flere af boenhederne på Sølund er på trods af ny- og ombygninger ikke længere tidssvarende. Det skyldes, at de er bygget til en anden målgruppe af borgere end de, der efterspørger boligerne nu og fremover.

Det nye Sundheds- og Omsorgsudvalg behandlede sagen på sit første møde, og det fremgik af dagsordenen, at målgruppesammensætningen i landsbyen Sølund har ændret sit gennem de seneste år.

Jeg kan konstatere, at som tiden går, er boligerne ikke tidssvarende, og derfor må man prøve at finde ud af, hvad kan man så kan gøre, for at de bliver tidssvarende efter de nye behov og nye typer beboere, der kommer til Sølund.

Jens Szabo, V, formand Sundheds- og Omsorgsudvalget

Behovet er således gået fra at omfatte borgere med moderate støttebehov til borgere, der har noget større behov for en specialiseret pædagogisk indsats og en massiv tværfaglig støtte.

Derfor skal der nu laves en foranalyse, som skal belyse mulighederne for tilpasninger af den nuværende bygningsmasse, så den understøtter borgernes behov, den faglige indsats, en effektiv drift og gode arbejdsforhold til medarbejderne. Analysen skal blandt andet også indeholde principper og skitser for de kommende fysiske rammer og give et skøn over økonomien.

Det forventes, at foranalysen kan gennemføres fuldt ud i 2022. På baggrund af analysen kan principper og skitser for de kommende fysiske rammer danne udgangspunkt for forandringsforslag til Skanderborg Kommunes budget 2024. Foranalysen kommer til at koste en halv million kroner, og pengene er fundet indenfor det nuværende budget.

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Jens Szabo, Venstre, understreger vigtigheden af, at undersøgelsen bliver lavet, så man hele tiden er på forkant med Sølund som et fyrtårn på området.

»Jeg kan konstatere, at som tiden går, er boligerne ikke tidssvarende, og derfor må man prøve at finde ud af, hvad kan man så kan gøre, for at de bliver tidssvarende efter de nye behov og nye typer beboere, der kommer til Sølund«, siger Jens Szabo.

Læs også

Del artiklen