Penge til borgerdrevne dagligvarebutikker

Landsbyboerne skal dog huske at bakke op om den lokale handel, lyder det.

Artiklens øverste billede
Rebecca Christensen fra bestyrelsen i købmandsforeningen bag Min Købmand i Hylke, og købmand Brian Mossalski Nielsen. Foto: Erland Rasmussen

Beboere i landsbyer får i fremtiden bedre muligheder for at etablere borgerdrevne dagligvarebutikker a la købmandsbutikkerne i eksempelvis Alken og Hylke i Skanderborg Kommune.

Det ligger fast som en del af den politiske aftale fra et bredt flertal i Folketinget om at støtte levende bymidter og landdistrikter med stærke lokalsamfund.

Det er også vigtigt at huske, at det kræver sine kræfter for et lokalsamfund at drive en butik. Men der, hvor man har fået det til at køre, så giver det meget tilbage til lokalsamfundet.

Helene Simoni Thorup, formand LandsbyForum

Bevare sidste butik

Ifølge aftaleteksten er der gennem de seneste år etableret op mod 100 borgerdrevne købmænd, hvor foreninger og lokale borgere går sammen om at bevare deres lokale butik.

De borgerdrevne butikker er etableret for at undgå lukning af den lokale dagligvarebutik.

I den forbindelse er der behov for finansiering, og det betyder konkret, at der afsættes en pulje under Indenrigs- og Boligministeriets landdistriktspulje med i alt 18 millioner kroner over tre år.

Herfra vil lokale borgergrupper kunne søge samme beløb fra den nye pulje, som de har indsamlet lokalt, dog maksimalt op til 600.000 kroner.

Husk at bakke op

Helene Simoni Thorup, formand for LandsbyForum i Skanderborg Kommune, fremhæver i en kommentar til støtteordningen, at borgerne under alle omstændigheder skal huske at bakke op om deres dagligvarebutik i hverdagen.

»Det er jo ikke noget man skal ønske sig, at butikken i lokalområdet bliver nødlidende, men hvis man kommer derud, at det bliver nødvendigt at etablere den som borgerdreven, så er det her en god mulighed for at få ekstra finansiering. Det er også vigtigt at huske, at det kræver sine kræfter for et lokalsamfund at drive en butik. Men der, hvor man har fået det til at køre, så giver det meget tilbage til lokalsamfundet«, siger Helene Simoni Thorup.

Jeg tror, at den nye ordning ville have kunnet hjulpet os, fordi den giver et økonomisk starttilskud. Det tog noget tid at få samlet pengene sammen, og det kræver meget lokal opbakning.

Rebecca Christensen, Købmandsforeningen Min Købmand Hylke

Kræver store kræfter

Rebecca Christensen, som er med i bestyrelsen i købmandsforeningen Min Købmand i Hylke, som er borgerdrevet, bekræfter, at det kræver et stort engagement fra lokalsamfundet, hvis man vil redde landsbyens sidste butik ved at etablere den som borgerdrevet.

»Jeg tror, at den nye ordning ville have kunnet hjulpet os, fordi den giver et økonomisk starttilskud. Det tog noget tid at få samlet pengene sammen, og det kræver meget lokal opbakning. Det havde været noget nemmere for os for fire år siden, hvis vi kun skulle have samlet halvdelen sammen«, kommenterer Rebecca Christensen.

Hun roser politikerne for at etablere puljen.

»Det er godt med sådan en pulje, men det kræver en masse engagement og vilje ude i de små byer både til selve etableringen, men også at drive butikken efterfølgende. Og hvis man ikke ændrer indkøbsvaner lokalt, så man ikke køber ind i de store byer på vej hjem, så hjælper det ikke. Man skal huske at bakke op om sin butik, uanset om den er borgerdrevet eller ej«, siger Rebecca Christensen.

Mere end en butik

Rebecca Christensen betoner samtidig vigtigheden af at stå sammen lokalt for at bevare den lokale dagligvareforsyning. Både at hensyn til huspriserne, men også af hensyn til den lokale sammenhængskraft.

»I Hylke har det helt sikkert rigtig stor betydning for os. Vi har flere store tandhjul i vores maskineri. Her er skolen, foreningslivet og købmanden vigtige tandhjul og spiller sammen«, siger hun.

Rebecca Christensen uddyber, at købmanden også bliver brugt af skolen og foreningslivet, når der skal købes ind til fællesspisning eller et sportsarrangement. Men købmandsbutikken er også et samlingspunkt.

»Det er her, man mødes, og vi har eksempelvis i år holdt julefrokost for hele byen arrangeret af købmanden, så det er meget mere end bare en butik«, understreger Rebecca Christensen.

Læs også

Del artiklen