Byrådet har en plan i omstridt miljøsag

Flere ressourcer sættes ind til behandling af udledningstilladelser.

Artiklens øverste billede
En fremskyndelse af separatkloakeringen indgår som en del af løsning i miljøsag fra Skanderborg Kommune. Arkivfoto

Spildevandsoverløb uden de krævede tilladelser var nogle af overskrifterne i oktober, da en sag om miljøproblemer i Skanderborg Kommune så dagens lys.

Siden er der blevet arbejdet med sagen i både kommunen og hos Skanderborg Forsyning for at finde en løsning på udfordringerne.

Byrådet i Skanderborg Kommune vedtog på sit seneste møde en plan om, at arbejdet med revidering af spildevandsplanen fortsætter med forventet færdiggørelse primo 2024.

I forbindelse med spildevandsplanen skal muligheden for at hæve taksterne fremover afklares som et grundlag for at øge hastigheden på separatkloakeringen hurtigst muligt.

Arbejdet med udledningstilladelser fremrykkes ikke, fordi Miljøstyrelsen har accepteret den gældende tids- og handleplan og fordi en fremrykning vil medføre dobbeltarbejde.

Dertil kommer, at der tilføres øgede mandskabsressourcer til Plan, Teknik og Miljø for at komme i mål med nye udlednings- og tilslutningstilladelser med separatkloakering og nyudstykninger indenfor tidsplanen samt til revidering af spildevandsplanen.

Byrådet tog også til efterretning, at strukturplanen er udarbejdet på det korrekte forudsætningsgrundlag.

Anders Laugesen og Bent Jacobsen fra Venstre kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de fandt, at miljøproblemerne burde have større fokus i det videre arbejde hos Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning A/S.

Læs også

Del artiklen