Ry Øst skal være nyt knudepunkt i hverdagen

Byrådet sender to kommuneplantillæg om ny bydel i høring.

Artiklens øverste billede
Der skal være plads til endnu et supermarked i Ry Øst der, hvor SuperBrugsen og Netto er placeret nu. Arkivfoto

Ry Østby skal være et nyt knudepunkt i hverdagen for Ry som et samlingspunkt for en række hverdagsaktiviteter som skole, idræt, indkøb og fritidsaktiviteter.

Ry vokser, befolkningstallet stiger og ikke mindst antallet af børnefamilier stiger. Det er rigtig positivt, men betyder også, at behovet for større kapacitet for skoletilbud, børneinstitutioner og detailhandelstilbud vokser ganske kraftigt. De to tillæg er første skridt i retning af at opfylde disse behov

Frands Fischer, borgmester

Sådan lyder det overordnede formål med en helhedsplanlægning for den nye bydel i Ry, som Skanderborg Byråd netop har besluttet at sende ud i offentlig høring i form af to kommuneplantillæg.

Endnu et supermarked

Det ene tillæg gælder etablering af et nyt centerområde med aflastningsområde syd for Skanderborgvej. Planerne her handler om at skabe plads til endnu et supermarked der, hvor Superbrugsen og Netto er placeret nu. Her skal samtidig også være et fælles torv for butikkerne.

Det andet tillæg beskriver de overordnede rammer for etablering af et område til offentlige formål nord for Skanderborgvej med henblik på at kunne etablere en ny skole, ny daginstitution, udvidelser af Ry Hallerne samt eventuelt fremtidige nye funktioner som eksempelvis en svømmehal.

Borgmester Frands Fischer, Socialdemokratiet, konstaterede i forbindelse med behandlingen af punktet på byrådsmødet i sidste uge, at baggrunden for planerne er byens vokseværk.

»Ry vokser, befolkningstallet stiger og ikke mindst antallet af børnefamilier stiger. Det er rigtig positivt, men betyder også, at behovet for større kapacitet for skoletilbud, børneinstitutioner og detailhandelstilbud vokser ganske kraftigt. De to tillæg er første skridt i retning af at opfylde disse behov«, motiverede Frands Fischer.

Aflastning for midtbyen

Borgmesteren fremhævede, at planerne giver et helhedsblik på udviklingen af bydelen og hver for sig er udgangspunktet for den videre planlægning af konkrete planer og projekter i områderne.

Tillægget for området syd for Skanderborgvej tilfører et aflastningsområde, hvor der er mulighed for at udvide med en dagligvarebutik og butikker, som er over 500 kvadratmeter samt butikker med særligt pladskrævende varer.

»Det vil aflaste og supplere midtbyen, men på en afbalanceret måde, så vi sikrer, at midtbyens butikker og byliv ikke lider overlast«, understregede Frands Fischer.

Sammen med skole- og fritidsprojekterne vil det tillige styrke det overordnede ønske om at gøre Ry Østby til et nyt mødested for hele byen, lød argumentationen.

Udvidelse nødvendig

Udvidelsen af kapaciteten på skole- og institutionsområdet, som i denne plan skal være nord for Skanderborgvej, betegnede borgmesteren som akut.

Det aktuelle tillæg til kommuneplanen er første skridt i at realisere den nødvendige kapacitetsudvidelse. Og borgmesteren fremhævede, at placeringen ved Ry Hallerne vil give mulighed for at skabe synergi mellem skole, daginstitution og fritidstilbud og gøre stedet til et værdifuldt samlingspunkt for hele byen.

Det fremgår også af planen, at området til offentlige formål blevet udvidet langs Ellemosen og Skanderborgvej, så der på længere sigt er mulighed for at supplere med flere offentlige funktioner og udbygge etapevist med flere aktiviteter.

Byrådet vedtog at sende planerne i høring.

Jens Szabo og Claus Bloch kunne dog ikke støtte vedtagelsen, idet de ikke fandt, at tillægget om et nyt centerområde med aflastningsområde syd for Skanderborgvej burde sendes i høring.

Læs også

Del artiklen