Nye daginstitutioner på vej i Galten og Stilling

Byrødderne nikkede på årets sidste byrådsmøde ja til at gå viderer med planerne om nye daginstitutioner i Galten og Stilling.

Artiklens øverste billede
Der bliver plads til flere børn i vuggestue og børnehave i Galten og Stilling fra 2024. Byrådet godkendte på sit sidste møde i denne byrådsperiode hhv. programoplæg og procesplan for to nye daginstitutionsbyggerier. Arkivfoto

Daginstitutionsbyggerier er på vej i både Galten og Stilling, og begge byggerier forventes klar til ibrugtagning i 2024.

Byrødderne nikkede ja til godkendelse af henholdsvis programoplæg for en ny daginstitution i Galten og en procesplan for en ny daginstitution ved Stilling Skole.

Horsegården i Galten

Daginstitutionen skal placeres på Skjørringvej 9 i Galten, hvor Horsegården ligger i dag, og der er afsættes 38.7 mio. kr. til byggeriet. Det er 7,8. mio. kr. mere end først anslået. Differencen skyldes dels, at der er kommet nye byggestyringsregler og at arealbehovet derfor er større end oprindeligt antaget og dels, at børnetallet i området er vokset mere end forventet.

Daginstitutionen skal have plads til 45 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn, og går alt efter planen vil den være klar til ibrugtagning i løbet af 1. kvartal 2021. Til den tid skal den nye daginstitution erstatte den midlertidige institution i Svaneparken, der blev taget i brug i oktober.

Byggeriet og indretningen bliver fleksibelt, så der er mulighed for at ændre i forholdet mellem børnehave og vuggetue.

Daginstitution ved Stilling Skole

Byrådet valgte at følge Undervisnings- og Børneudvalgets indstilling om at placere en ny institution ved Stilling Skole så det er muligt at udnytte synergier på tværs af skole og dagtilbud, både pædagogisk og i forhold til udnyttelse af arealet.

Byrådet har afsat 33,9 mio. kr. til byggeriet og yderligerer 3 mio. kr. til jordopkøb og vejanlæg. Institutionen, der får plads til 120 børn i alderen nul til seks år, forventes at stå klar til at modtage de første børn i sommeren 2024. Også her vil byggeriet være fleksibelt, så det kan indrettet efter ændringer i forholdet mellem vuggestue og børnehavebørn.

Den nye Daginstitution i Stilling skal forankres under Dagtilbud Højvangen, der i dag består af Børnehuset Elverhøj, Børnehuset Fredensgård, Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Skovtroldene.

I forvejen er en del børn fra Fruering og Stilling indmeldt i Børnehusene i Sagtilbud Højvangen og der eksisterer allerede et stort samarbejde mellem skoler og dagtilbud, så der er god sammenhæng for børnene, uanset hvilket børnehus og skoledistrikt, de hører til.

Læs også

Del artiklen