Uformelt første møde i nyt byråd: Politiske poster fordelt for de næste fire år

Mandag holdt det nye byråd sit konstituerende møde, hvor samtlige politiske poster for de kommende fire år blev fordelt og vedtaget.

Artiklens øverste billede
Jørgen Naut (S) åbnede som længstsiddende byrådsmedlem mødet og forestod det dagsordenspunkt, der handlede om valg af borgmester. Da det var på plads, overtog borgmester Frands Fischer (S) mødeledelsen. Foto: Per Bille

De skarpe tunger fra valgkampen var væk, da det nye byråd mødtes første gang i byrådssalen mandag aften til konstituerende byrådsmøde.

Selvom puslespillet om de politiske poster blev lagt i forbindelse med de politiske forhandlinger efter valget, så er det først officielt på det konstituerende møde, at fordelingen af poster officielt besluttes.

Derfor måtte Frands Fischer indtage sin plads i hesteskoen i byrådssalen og overlade rollen som mødestyrer til den politiker, der har siddet længst tid i byrådet. Den opgave tilfaldt Jørgen Naut (S), der med 36 år i byrådet er den mest garvede blandt byrødderne.

Rollen som mødestyrer var dog kun til låns, for da punktet om valg af borgmester var overstået, kunne Frands Fischer(S) som nyvalgt Borgmester indtage podiet og overtage mødeledelsen - eller rettere holde enetalen, da posterne jo var fordelt på forhånd.

Efter dagsordenspunktet om valg af borgmester var punktet om valg af 1. og 2. viceborgmester. Her var rød blok enig om at pege på Frank W. Damgaards som 1. viceborgmester, mens blå blok valgte Birte M. Andersen som 2. viceborgmester.

Blå kabale gik op

Venstre var ikke klar med fordelingen af de politiske poster internt før torsdag aften i sidste uge. Udover posten som 2. viceborgmester fik partiet også to formandsposter og en næstformandspost. Posterne er fordelt sådan, at Jens Szabo bliver formand for Sundsheds- og Omsorgsudvalget, Claus Bloch bliver formand for Arbejdsmarkedsudvalget, mens Christina Bottke bliver næstformand i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

»Valget gik jo ikke helt, som vi havde ønsket og håbet. Men vi har fået valgt en ny byrådsgruppe med en del nye og unge medlemmer. Det er rigtig dejligt med friske øjne og friske kræfter, og det bliver spændende at komme i gang med arbejdet i den nye byrådsgruppe og det nye byråd,« siger Venstres gruppeformand Jens Szabo.

»Vi håber, der er lagt op til et godt samarbejde, det vil vi i hvert fald gøre vores til. Vi havde en kabale, der skulle gå op i blå blok. Blandt andet en 2. viceborgemster, to formandsposter og tre næstformandsposter samt pladser i udvalgene. Hvis vi i Venstre alene gik efter den D’Hondtske metode, så kunne vi selvfølgelig have fået lidt mere, men jeg synes, det er en god måde, vi har fået det landet på, og vi har haft en god proces. Det har været vigtigt for os, at vi sad sammen om samme bord og alle nikkede ja til konstitueringen,« understreger han.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Formand Borgmester Frands Fischer (S)
 • Næstformand Thomas Cordtz (K)
 • Jørgen Naut (S)
 • Claus Leick (SF)
 • Peter Kjær (EL)
 • Anne Heeager (RV)
 • Christina Bottke (V)
 • Martin Frausing Poulsen (DF)
 • Karina Kirk (NB)

Børne- og Ungdomsudvalget

 • Formand Trine Frengler (S)
 • Næstformand Birgitte Majgaard (K)
 • Anne Heeager (RV)
 • Charlotte Vindeløv (SF)
 • Mira Issa Bloch (AL)
 • Sebastian Støckler (V)
 • Miriam Lund Rahbek (V)

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 • Formand Jens Szabo (V)
 • Næstformand Frank W. Damgaard (S)
 • Malene Ringberg (S)
 • Karen Schack Lindemann (S)
 • Jesper Arbo Frederiksen (S)
 • Thomas Cordtz (K)
 • Sebastian Støckler (V)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

 • Formand Tage Nielsen (RV)
 • Næstformand Christina Bottke (V)
 • Andreas Tang-Brock (S)
 • Ole Drøgemüller (S)
 • Malene Ringberg (S)
 • Christian Wibe-Marker (K)
 • Miriam Lund Rahbek (V)

Arbejdsmarkedsudvalget

 • Formand Claus Bloch (V)
 • Næstformand Mira Issa Bloch (AL)
 • Frank W. Damgaard (S)
 • Karen Schack Lindemann (S)
 • Jørgen Naut (S)
 • Jens Szabo (V)
 • Morten Møller (V)

Klima-, Miljø- og Planudvalget

 • Formand Claus Leick (SF)
 • Næstformand Andreas Tang-Brock (S)
 • Peter Kjær (EL)
 • Tommas Leth (S)
 • Torben Wallner (K)
 • Morten Møller (V)
 • Birte M. Andersen (V)

Blandt de genvalgte byrødder er fem veteraner, der tilsammen har siddet 128 år i byrådet. Jørgen Naut er den, der med 36 år har siddet længst tid i byrådet. Tage Nielsen har været med i 32-år, mens Karen Lindemann, Claus Bloch og Jens Szabo har været med i hver 20 år. Foto: Grethe Bo Madsen128 år i byrådet

Ud over fordelingen af posterne i de faste udvalg, var der også enighed om, at Martin Frausing Poulsen fortsætter som formand af Skanderborg Forsyning med Tommas Leth, Ole Drøgemüller og Birte M. Andersen

Til bestyrelsen i Renosyd valgte byrådet Jesper Arbo Frederiksen, Mira Issa Bloch, Karen Schack Lindemann, Claus Bloch og Morten Møller, mens Jørgen Naut blev valgt til bestyrelsen i Erhvervsudviklingsselskabet Kildebjerg.

Til Børn- og Ungeudvalget - også kendt som tvangsfjernelsesudvalget - blev Charlotte Vindeløv valgt som formand. Thomas Cordtz får også plads i udvalget.

Det konstituerende møde markerede samtidig en række jubilæer for nogle af byrådets veteraner, der tilsammen har siddet 128 år i byrådet. Ud over Jørgen Naut, der kunne fejre 36-års jubilæum, markerede mødet et 32-års jubilæum for Radikales Tage Nielsen og tre gange 20 år for Karen Lindemann (S), Claus Bloch (V) og Jens Szabo.

Læs også

Del artiklen