Fruering Vandværk overskred skel ved fejl

Artiklens øverste billede
Fruering Vandværk kom til at overskride skel ved en fejl. Arkivfoto

Skanderborg Kommunes administration har fået en henvendelse fra Fruering Vandværk, fordi værket ved en fejl har placeret et nyt bygningsværk delvist på kommunens ejendom på Vestermøllevej 30.

Det viser sig, at bygningsværket overskrider skel med cirka en halv meter, og det er ikke umiddelbart muligt at flytte bygningsværket ind på eget areal.

Sagen er beskrevet i forbindelse med dagsorden og referat af et møde i Økonomiudvalget, fordi der skulle tages stilling til, om bygningsværket kan sikres med en deklaration, eller om Fruering Vandværk skal købe et areal, således at bygningsværket vil blive placeret på eget areal, som det hedder.

Såfremt bygningsværket skal sikres med en deklaration, vil sikringen skulle ske med fravigelse af gæsteprincippet, da bygningsværket ikke umiddelbart kan flyttes.

Der vurderes at være meget lille sandsynlighed for, at en fremtidig udnyttelse af Vestermøllevej 30 vil blive negativt berørt af bygningsværket, og dermed at behovet for at flytte det vil være meget lille. Derimod vil et salg af arealet flytte byggelinjer samt mindske det areal, der kan bebygges.

Kommunen har købt Vestermøllevej 30 med henblik på byudvikling. Der er endnu ikke lavet en lokalplan for området og risikoen for, at et frasalg af en lille del af grunden vil mindske kommunens anvendelsesmuligheder, vurderes at være lille.

Økonomiudvalget besluttede, at bygningsværket tinglyses med fravigelse af gæsteprincippet. En fravigelse af gæsteprincippet betyder, at en eventuel senere flytning af bygningsværket vil skulle bekostes af jordejer.

ear

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen