Nyt byråd klædes godt på til det politiske arbejde

Inden de nye byrødder for alvor trækker i arbejdstøjet har erfarne embedsmænd i administrationen tilrettelagt et intensivt program for at gøre dem klar til byrådsarbejdet.

Artiklens øverste billede
Der venter de nye byrødder en stor opgave, når de skal sætte sig ind i byrådsarbejdet. Illustration: Thomas Woody

Når alle stemmer ved kommunalvalget er talt op og det står klart, hvem der får et sæde i byrådssalen de kommende fire år, så er det tid for Henrik Rosenlund Knudsen, chef for Byrådssekretariatet og HR, at trykke på start-knappen og igangsætte et intensivt lynkursus i politisk byrådsarbejde.

»Det første vi gør - og det sker nok allerede onsdag, når vi ved, hvem der er med i det nye byråd - er at sige pænt velkommen. Det gør vi ved at sende en informationsfolder ud med en række praktiske oplysninger samt kontaktpersoner, de nye byrådsmedlemmer kan tage fat i, hvid de har her-og-nu spørgsmål eller er i tvivl om noget,« forklarer Henrik Rosenlund Knudsen.

Det er en voldsom stor opgave, de skal sætte sig ind i, og jeg tror, det nok vil virke overvældende for de fleste

Henrik Rosenlund Knudsen, chef for Byrådssekretariatet og HR

100 poster skal fordeles

Næste skridt er det konstituerende byrådsmøde, som finder sted 6. december. Det er her den formelle beslutning om, hvem der skal være borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester træffes, og medlemmerne af de politiske udvalg udpeges. Desuden skal der findes medlemmer til diverse råd og nævn og fordeles en lang række bestyrelsesposter.

»Hvem der skal være borgmester, viceborgmestre og formænd for de politiske udvalg forhandler politikerne sig frem til umiddelbart efter stemmerne er talt op, men det er først på det konstituerende møde, at de formelle beslutninger træffes. Ved den lejlighed skal flere end 100 politiske poster besættes. Fra valget og frem til det konstituerende byrådsmøde venter der den nye borgmester et kæmpestort arbejde med at få partierne til at finde repræsentanter. Det er en kæmpestor kabale, der skal gå op,« understreger Henrik Rosenlund Knudsen.

Senere i december inviteres de nye byrødder ind på Fælleden til en introduktion til de mest almindelige arbejdsredskaber som byrådspolitiker.

»Det er især for de helt nye byrådsmedlemmer, der her får en introduktion til mail, kalender og dagsorden-systemet. Ved samme lejlighed får de også udleveret it-udstyr,« oplyser Henrik Rosenlund Knudsen.

Denne dag glider over i et middagsarrangement om aftenen for hele det nye byråd, hvor de er sammen første gang i en mere social sammenhæng og lærer hinanden bedre at kende.

»Her får de for første gang mulighed for at komme lidt nærmere ind på livet af hinanden og fortælle lidt mere om sig selv,« siger sekretariatschefen.

Tiltræder til nytår

Derefter er der ikke lang tid til 1. januar, hvor det nye byråd tiltræder, og allerede i løbet af den første uge er der møde i de politiske udvalg.

»De første udvalgsmøder finder sted i løbet af den første uge af januar, så de nye byrådsmedlemmer skal nærmest kunne læse dagsordnerne inden de er tiltrådt. Vi bestræber os selvfølgelig på. at de ikke overbebyrdes med en masse helt nye sager. Så på de først udvalgsmøder vil den være en del snak om forretningsordenen og om, hvordan et udvalg arbejder, hvad det vil sige at være et udvalg, hvordan man får noget på dagsordenen, hvordan den egentlig bliver til og hvornår den kommer ud. Men der vil naturligvis også være sager, der skal behandles,« forklarer Henrik Rosenlund Knudsen.

Sideløbende med de formelle møder er der desuden planlagt et introduktionsforløb for de nye byrådsmedlemmer, hvor der er bedre tid til at tale med hver enkelt af dem. I uge 3 er der samtidig planlagt et to-dages seminar for hele byrådet, hvor der er lejlighed til at gå i dybden med, hvordan et byråd i Skanderborg arbejder. Her får det nye byråd en introduktion til styrelsesvedtægten, regler om inhabilitet og fravær, samt mødeplanlægning og tavshedspligt.

»Overvældende opgave«

»Der kommer de i bund med de vigtigste af de formelle forhold omkring byrådsarbejdet. De bliver også præsenteret for de forskellige politikområder. Der er regler, men der er også en ny kultur, der skal bygges op. De præsenteres for fagområderne i administrationen og hvad kommunen har ansvar for, samt hvad der er truffet af politiske beslutninger om, hvordan man gør i Skanderborg,« fortæller Henrik Rosenlund Knudsen.

Det nuværende byråd udarbejder på et af de sidste af deres byrådsmøder en depeche til det nye byråd, hvor de forklarer, hvordan de afrunder deres byrådsperiode, og hvad de mener er vigtigt fremadrettet.

»Så der er også input fra det gamle byråd til det nye. Hvornår man er køreklar som nyt byrådsmedlem er svært at sige. Det er en voldsom stor opgave, de skal sætte sig ind i, og jeg tror, det nok vil virke overvældende for de fleste af de nye, indtil de kommer godt i gang,« tilføjer han.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen