Solcelleparker: Udvalg enige om kriterier

Retningslinjer for hensyn og krav ved etablering af vedvarende energianlæg

Artiklens øverste billede
Miljø- og Planudvalget klar med forslag om hensyn og krav i forbindelse med etablering af solcelleparker. Arkivfoto: Brian Karmark

Politikerne i Skanderborg Kommune er på vej til at få et værktøj, som skal bruges som en rettesnor, når der skal træffes beslutning om at sige enten ja eller nej til ansøgninger om etablering af solcelleparker.

Det er Miljø- og Planudvalget, som har vedtaget en standard, der består af både målsætning og kriterier for i første omgang solcelleanlæg. Senere er det meningen, at der også skal udarbejdes noget tilsvarende, som kan bruges som udgangspunkt for bedømmelse af ansøgninger om etablering af vindmøller.

Glad for forslag

Forslaget sendes nu videre til Økonomiudvalget, og siden kommer sagen i Byrådet.

Formanden for udvalget, Claus Leick (SF) vil i øvrigt foreslå, at de nye retningslinjer drøftes med Danmarks Naturfredningsforening, landbruget, vandværkerne og andre aktører, som har en interesse i området, så man er sikker på, at alle vinkler er dækket.

Skanderborg Kommune har allerede nu fire konkrete ansøgninger om etablering af solcelleparker liggende. Det er meningen, at den nye standard skal tages i brug i sagsbehandlingen, når politikerne senere skal tage stilling til disse ansøgninger og andre, der kommer til.

Formanden for Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF), understreger, at man med forslaget om en ny standard hverken har skelet til eller taget stilling til de konkrete ansøgninger om etablering af solcelleparker.

Claus Leick betoner samtidig, at han er meget glad for, at udvalget er nået frem til forslaget i enighed.

»Som formand er jeg super glad for, at hele spektret af politiske partier i udvalget har stemt for det her. Det tager jeg også som udtryk for en erkendelse af, at vi skal den vej«, siger Claus Leick med henvisning til vedvarende energianlæg og den grønne omstilling.

Hensyn og krav

I den del af standarden, der handler om kriterier for solcelleanlæg, beskrives, hvad der er for hensyn og krav, der vil blive lagt vægt på, når ansøgninger om etablering af anlæg behandles.

Skanderborg Kommune lægger således blandt andet vægt på, at solcelleanlæg skal være placeret, så de visuelle gener for naboer og landskab begrænses. Derfor skal alle ansøgninger indeholde visualiseringer, der viser anlægget fra forskellige vinkler og afstande, lyder det i forslaget.

Det hedder videre, at Skanderborg Kommune forudsætter, at lokalsamfundet er en del af den samlede planlægning af solcelleanlæg. Det vil samtidig blive prioriteret højt, hvis lokalbefolkning har mulighed for et delvist medejerskab af et solcelleprojekt.

Der er desuden krav om, at solcelleanlæg indhegnes af levende hegn, der dels skjuler anlægget mest muligt og samtidig passer til den naturlige vegetation i området. Solcelleanlæg skal desuden anlægges så de giver mulighed for et rigt dyre- og planteliv.

Indpasses i naturen

Ansøger til solcelleanlæg skal tillige kunne dokumentere, at anlægget ikke forurener natur og grundvand. Det vil blive prioriteret højt, hvis solcelleanlæg kan sammentænkes med rekreative aktivitetsmuligheder i lokalområdet.

Der stilles desuden krav til solcelle-projekter om, at det er klart beskrevet, hvordan anlæggene vedligeholdes og senere nedtages på en miljørigtig, bæredygtig og cirkulær måde.

Mål om grøn strøm

Miljø- og Planudvalget foreslår, at at målsætningen for produktion af vedvarende energi fastsættes til 100 procent af strømforbruget i Skanderborg Kommune i 2030, idet minimum 50 procent skal komme fra vindmøller i Skanderborg Kommune, og at målsætningen evalueres om 2 år.

Sagen blev behandlet på mødet i Miljø- og Planudvalget 2. november.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen