»Borgmesteren skal sætte kursen med en klar retning og tydelige mål«

Venstres Jens Szabo er klar med kompasset, hvis det bliver ham, der 1. januar kan hænge borgmesterkæden om halsen.

Artiklens øverste billede
Der venter en større kulturforandring i kommunen, hvis det bliver Jens Szabo, der har borgmesterkæden om halsen 1. januar. Handlekraft og hurtighed skal i centrum, understreger han. Foto: Grethe Bo Madsen

Siden 2010 har den siddende borgmester i Skanderborg Kommune været socialdemokrat. Den udvikling håber Venstres Jens Szabo at vende, så der fra 1. januar 2022 igen står en blå borgmester ved roret.

Vi skal lytte, vi skal have dialog, og vi skal have hurtighed. Det kræver en anden kultur, en anden måde at agere på og tænke på.

Jens Szabo, borgmesterkandidat for Venstre

»Jeg er tændt af den hellige ild, sådan at forstå, at jeg vil gøre det, der er godt for vores borgere, vores virksomheder, vores institutioner og vores medarbejdere. Det tror jeg egentlig, vi alle gerne vil. Jeg brænder for at gøre det godt for det område, jeg bor i - den kommune vi er sammen om,« forklarer borgmesterkandidaten, der har haft fingrene dybt begravet i politik i næsten 20 år.

Klædt godt på

»Jeg føler mig i høj grad godt klædt på til opgaven. Jeg nåede at være med i den gamle Ry Kommune i en byrådsperiode, og jeg var med til at bygge den nye Skanderborg Kommune op. Da vi tog hul på den nuværende valgperiode, havde jeg været med i 16 år og har været med i samtlige politiske udvalg, alle råd og nævn og bestyrelser og er efterhånden bredt funderet,« konstaterer han.

Går borgmesterdrømmen i opfyldelse, vil udgangspunktet for Jens Szabo være brede kompromisser, samarbejde og tillid: »Er der samarbejde og tillid, så bygges der relationer på. Og er der gode relationer, kan man opnå gode resultater.«

Ikke alle på blåt hold er lige glade for Skanderborg-modellen som styringsmodel, men Jens Szabo går ind for modellen.

»Jeg er tilhænger af Skanderborg-modellen, men der er ting, vi også i næste periode skal have justeret på. Nogle er arge modstandere af modellen og ønsker udvalgsstyre, hvor de enkelte udvalg har økonomisk ansvar. Det er jeg ikke tilhænger af. Men i forhold til oprindeligt, så er der flere steder kommet alt for mange ledelseslag, og det skal vi fortsat have fokus på. Jeg er tilhænger af det decentrale. Som byråd er vi dog også nødt til at kunne udvise politisk handlekraft og tage magten tilbage på nogle områder. Og helt basalt, så mener jeg, at borgmesteren skal sætte en tydelig kurs og retning og have klar mål.«

Et hastigt tilbageblik på politiske resultater, der står hans hjerte nær, er plejeboligforliget fra forrige valgperiode, som han var en af arkitekterne bag samt den nye skole- og daginstitutionsstruktur fra denne periode.

»I den seneste periode har jeg desuden været en af arkitekterne bag den 10-årige investeringsoversigt, fordi det var tydeligt for mig, at hvis ikke vi fik skitseret de her ting, så ville vi aldrig få gennemført de nødvendige investeringer for at få løst vores kerneopgaver,« tilføjer han.

Nødvendigt med ny kultur

Som blå bloks borgmesterkandidat er en af de væsentligste mærkesager for Jens Szabo et opgør med en i hans øjne langsommelig administrations kultur med hyppig brug af eksterne konsulenter og for lidt beslutningskompetence hos medarbejderne i det yderste lag.

Det yderste led har den største viden. Vi hyrer rigtig mange konsulenter, fordi vi vil vide dette og hint. Det er tåbeligt. Vi skal ud og snakke med de folk, der er tæt på, hvor løsningerne skal være. De har tit meget bedre løsninger end dyre konsulenter.

Jens Szabo, borgmesterkandidat for Venstre

»Når folk henvender sig til kommunen - om det er virksomheder eller private - så skal der være en åben dør. Vi skal lytte, vi skal have dialog, og vi skal have hurtighed. Det kræver en anden kultur, en anden måde at agere på og tænke på. Det er nok den største udfordring. Vi har mange dygtige medarbejdere, men vi trænger til at kaste boldene op i luften og se på, om vi ikke kan gøre det anderledes og på en bedre måde. Vi skal have lidt mindre flytten rundt på stakke, færre regneark og mindre DJØF’feri inde på rådhuset. Vi skal have uddelegeret noget mere beslutningskompetence til frontmedarbejderne. Vi skal handle, og her synes jeg, det har knebet de seneste år,« konkluderer han.

»Det yderste led har den største viden. Vi hyrer rigtig mange konsulenter, fordi vi vil vide dette og hint. Det er tåbeligt. Vi skal ud og snakke med de folk, der er tæt på, hvor løsningerne skal være. De har tit meget bedre løsninger end dyre konsulenter. Og så skal vi gøre op med 0-fejl kulturen. Vi skal tro på vores medarbejdere og have tillid til dem og deres faglighed,« tilføjer Jens Szabo.

Styr på udviklingen

Befolkningstilvæksten, Skanderborg har oplevet de seneste år, ser Venstres borgmesterkandidat positivt på. Dog bør politikerne i højere grad styre udviklingen, så der ikke opstår flaskehalse, som dem der er set på børnepasningsområdet.

Der skal oprettes et taskforce på tværs af afdelinger, så vi altid har planer liggende klar, hvis der opstår flaskehalse, så vi aldrig igen kommer i en situation, hvor forældre ikke kan få passet deres børn, der hvor de bor

Jens Szabo, borgmesterkandidat for Venstre

»Vi kan sagtens styre udviklingen. Det er os, der laver rækkefølgeplanlægningen, og vi har set i områder som Kildebjerg, Anebjerg og Skovby Nygård, hvor vi har været på forkant med udviklingen, at det sagtens kan lade sig gøre med overordnede rammer for en langsigtet planlægning, så også infrastruktur og grønne kiler er tænkt ind. Der er desværre også andre steder, hvor det er gået helt amok, og vi ikke har haft styr på udviklingen og ikke får tænkt os godt nok om i tide,« forklarer han.

I samme ombæring gør Jens Szabo det klart, at han ikke mener, det har været uforudsigeligt, at der ville opstå problemer med børnepasningskapaciteten.

»Det er noget pladder. Der er sovet i timen. Langt de fleste børn er altså blevet født her i kommunen. Det er ikke tilflytternes skyld, der er problemer. Vi har masser af gange foreslået, hvordan vi kunne tage hånd om det her. Der skal oprettes et taskforce på tværs af afdelinger, så vi altid har planer liggende klar, hvis der opstår flaskehalse, så vi aldrig igen kommer i en situation, hvor forældre ikke kan få passet deres børn, der hvor de bor,« understreger han.

Turbo på grøn omstilling

For Jens Szabo er det vigtigt, at byrådet har forpligtet sig til at arbejde aktivt for, at erhvervsklimaet i Skanderborg igen kommer til at ligge i top blandt landets kommuner. Og at man skaber optimale rammer for de virksomheder, der er indstillet på at tage syvmilestøvlerne på, når det handler om grøn omstilling. For klimakrisen er ikke til at komme udenom, konstaterer Venstres borgmesterkandidat.

Det nytter ikke længere med gummiparagraffer og ”så-vidt-muligt’-løsninger. Vi er nødt til at tage tyren ved hornene. Skanderborg skal være selvforsynende med grøn energi, og vi skal have solceller og vindmøller

Jens Szabo, borgmesterkandidat for Venstre

»Vi skal have fuld turbo på den grønne omstilling. Vi står midt i en klimakrise, og vi er simpelthen nødt til at handle nu. Det nytter ikke længere med gummiparagraffer og ”så-vidt-muligt’-løsninger. Vi er nødt til at tage tyren ved hornene. Skanderborg skal være selvforsynende med grøn energi, og vi skal have solceller og vindmøller, og måske begge dele samme sted i en kombination,« mener han.

Og et af de områder, hvor Skanderborg ifølge Jens Szabo faktisk har en stor mulighed for at gøre en forskel, er i byggeriet, hvor kommunen over de kommende fire år skal bygge for 1,2 mia. kr.

»I fremtiden går den ikke at fravælge de mest klimavenlige løsninger. Der bliver vi nødt til i udbudsmaterialet at sikre, at der sættes turbo på klimavenligt byggeri. Det kan godt betyde, at vi må klare os med færre kvadratmeter, eller at nogle byggerier må vente lidt længere.«

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen