Udvalgsformand stiller forslag om at droppe Pavillon 5

Der er ganske enkelt ikke penge nok til at omdanne den gamle Sølund-pavillon til specialskole.

Artiklens øverste billede
Udgiften til at ombygge Pavillon 5 på Sølund til en moderne specialskole er langt højere end de 30 mio. kr., der er sat af. Derfor foreslår udvalgsformand Trine Frengler nu, at Hørningskolen bliver, hvor den er. Arkivfoto

Efter et temamøde i byrådet i sidste uge har udvalgsformand Trine Frengler (S) nu bedt om at få et punkt på dagsordenen til Undervisnings- og Børneudvalgets møde 3. november. Punktet vil uden tvivl skabe glæde blandt forældre og elever på Hørningskolen. Trine Frengler foreslår nemlig sine politiske kolleger i udvalget at droppe den vedtagen beslutning om at flytte Hørningskolen til Pavillon 5 på Sølund.

Jeg opfordrer de øvrige medlemmer af Undervisnings- og Børneudvalget til, at vi sender en indstilling til byrådet om, at der skal findes en anden placering af Hørningskolen end den, byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur

Trine Frengler (S), formand for Undervisnings- og Børneudvalget

»Ud fra de seneste scenarier, vi har fået belyst på temamødet og de priser, vi fik oplyst, har jeg bedt om at få et punkt på dagsordenen, hvori jeg opfordrer de øvrige medlemmer af Undervisnings- og Børneudvalget til, at vi sender en indstilling til byrådet om, at der skal findes en anden placering af Hørningskolen end den, byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur,« oplyser Trine Frengler til UgeBladet.

»Og umiddelbart vil jeg foreslå, at skolen bliver, hvor den er nu,« tilføjer hun.

Skyhøje byggeudgifter

Årsagen til, at udvalgsformanden nu foreslår, at Hørningskolen skal blive i Hørning, er, at udgifterne til at omdanne den nedslidte Pavillon 5 til en moderne specialskole er skyhøje. Tidligere i år gennemførte NERD Architects en helhedsanalyse for flytningen af Hørningskolen og konkluderede, at ombygningen af Pavillon 5 til specialskole - hvis man så bort fra al udvendig renovering - ikke kunne holdes indenfor den økonomiske ramme på 30 mio.. kr.

Dertil kommer, at forældrene ønsker at skolen skal blive der, hvor den er. På den baggrund kan vi slet ikke forsvare, at bruge måske 30 mio. kr. oven i for at jævne Pavillon 5 med jorden eller bygge nyt på bar mark

Trine Frengler (S), formand for Undervisnings- og Børneudvalget

»Vi skal kunne levere et skoletilbud af høj kvalitet til Hørningskolens elever, og der er ganske enkelt ikke penge nok til, at det kan lade sig gøre på Sølund. Skulle vi lave alle de løsninger, der skal til for at kompensere for trapperne, så løber udgifterne så højt op, at det ikke kan lade sig gøre,« forklarer udvalgsformanden, der peger på, at det vil koste et sted mellem otte og 30 mio. kr. oven i de 30 mio. kr. der allerede er sat af, for at ombygge Pavillon 5 til Hørningskolen.

»Dertil kommer, at forældrene ønsker at skolen skal blive der, hvor den er. På den baggrund kan vi slet ikke forsvare, at bruge måske 30 mio. kr. oven i for at jævne Pavillon 5 med jorden eller bygge nyt på bar mark.«

I den allerede gældende lokalplan er der faktisk taget højde for, at Hørningskolen kan bygge ud på sin nuværende placering tæt ved Højboskolen. Derfor peger Trine Frengler på to fremtidsscenarier for Hørningskolen. Et hvor der bygges til - det vil koste omkring 9,5 mio. kr. - og et andet, hvor der både bygges til og den eksisterende bygning samtidig moderniseres. Det vil koste cirka 17 mio. kr.

Vinder-sag blev til øv-sag

Trine Frenglers forslag skal gennem en politisk behandling dels i Undervisnings- og Børneudvalget samt økonomiudvalg og byråd. Håbet er, at det vil være muligt at træffe en endelig afgørelse på byrådsmødet i december, der er det nyværende byråds sidste møde.

Vælger byrådet at sadle om og lade Hørningskolen blive på sin nuværende placering, betyder det, at planerne om, at den nuværende skolebygning skulle huse et dagtilbud, må droppes. Ifølge udvalgsformanden bliver det dog næppe et problem, da der kommer et nyt dagtilbud i forbindelse med bygningen af den nye skole.

Den eneste grund til, vi tog Hørningskolen med i skolestrukturoplægget var, at den daværende bestyrelse selv henvendte sig til os, fordi skolen var vokset ud af sine rammer, og de kunne se sig selv på Sølund

Trine Frengler (S), formand for Undervisnings- og Børneudvalget

»Det her skulle have været en vinder-sag. Den eneste grund til, vi tog Hørningskolen med i skolestruktur-oplægget var, at den daværende bestyrelse selv henvendte sig til os, fordi skolen var vokset ud af sine rammer, og de kunne se sig selv på Sølund. Nu endte det som en øv-sag. Nu er det vigtigt, at vi på udvalgsmødet træffer en politiske beslutning, der fremtidssikre Hørningskolen. Og når beslutningen er på plads, så skal vi naturligvis i tæt kontakt med forældrene fínde ud af, hvordan vi griber det an,« understreger Trine Frengler.

Læs også

Del artiklen