Landsbyråd foreslår alternativ nordlig linjeføring

Rute 26 kan sagtens opgraderes til motortrafikvej, uden at det skal gå ud over natur, fredninger og truede dyrearter ved Herskind, Skivholme og Herskind Hede

Artiklens øverste billede
En 250 meter lang og 17 meter høj bro tværs gennem LadingSø-dalen er en del af regerings udspil til en opgradering af rute 26 til motortrafikvej. En markant barriere i landskabet, der vil dominere området, konstaterer landsbyrådet, der med en kran hejste en bil op i 17 meters højde, for at illustrere, hvor høj broen egentlig bliver. Pressefoto

Rute 26 Det er kun den gode vilje, der mangler, for at der i linjeføringen af en motortrafikvej ved rute 26 kan tages hensyn til både erhvervslivet, landsbyerne langs ruten, mængden og omfanget af støjplagede borgere, naturen og kulturarven. Det konstaterer borgerne i den nordlige del af Skanderborg Kommune, nærmere bestemt medlemmerne af Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Hersiknd Hede.

På sidste uges borgermøde, hvor knap 200 mødte op, mens andre 500 fulgte live-streamingen, præsenterede landsbyrådet en alternativ ruteføring til den af Favrskov Kommune og regeringen foreslåede syd om Lading Sø.

I stedet peger landbyrådet på, at det er muligt at vælge en nordlig linjeføring, der stiller stort set alle tilfreds og samtidig skåner natur, fredninger og kulturarv syd for Lading Sø.

Sparer 100 mio. kr.

Forslaget går ud på i den vestlige ende at følge den linjeføring, der er foreslået i regeringens infrastruktur-udspil. Den linjeføringen følges frem til kort efter Sabro, hvorefter den følger den nordlige linjeføring frem til Fuglsangvej, hvorefter den et par kilometer frem følger den nuværende rute 26, inden den kort før Voldby svinger sydover.

"Vores forslag imødekommer ønsket om at føre trafikken udenom Anbæk, Voldby og Lading uden unødigt at ødelægge naturen. Samtidig spares 100 mio. kr. til en betonbro, der i Favrskov-forslaget skulle gå over Borum Møllebæk. Linjeføringen ligger tæt op ad den linjeføring, som Vejdirektoratet anbefalede tilbage i 2006, da de kiggede på mulige linjeføringer for en motortrafikvej. Det var inden motorvejs-planerne, og dengang blev en mulig linjeføring syd om Lading Sø end ikke nævnt," konstaterer Else Thomsen fra landsbyrådet.

Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede har været tilbage og se i tidligere rapporter fra Vejdirektoratet omkring en opgradering af Rute 26 til motortrafik.

Fleksible linjeføringer

"Nu er vi tilbage ved et motortrafikvejs-projekt, og i forhold til en motorvej er de mulige linjeføringer mere fleksible. Derfor finder vi det på sin plads, at politikerne på Christiansborg foretager en revurdering af mulige linjeføringer på rute 26 ud fra et motortrafikvejs-projekt, understreger hun.

"Det er muligt at tilgodese både erhvervslivet og landsbyerne langs rute 26 og samtidig undgå at ødelægge kulturarven ved Borum Eshøj og natur med fredede områder," tilføjer Else Thomsen.

Landsbyrådet gør samtidig opmærksom på, at Favrskov i sit forslag til transportministeren allerede har været i gang med at ændre på linjeføringen, og at den i deres forslag ikke længere er sammenfaldende med den oprindelige sydlige linjeføring, men i stedet er en kombination af den nordlige og midterlinjeføringen mod vest og den sydlige linjeføring på delstrækningen ved Lading.

Udvid VVM-undersøgelse

"I regeringens infrastruktur-udspil er der allerede åbnet for ændringer i den linjeføring, der blev besluttet med trafikforliget i 2014, for Favrskov Kommunes forslag indeholder nye linjeføringer samt kombinerer tidligere foreslåede linjeføringer. Der er altså ikke blot tale om en nedgradering af en besluttet linjeføring for et motorvejs-projekt til et motortrafikvejs-projekt. Derfor ønsker vi, at der også foretages en VVM-undersøgelse af en nordlig linjeføring, og ikke kun af den af Favrskov foreslåede linjeføring. Beslutningen om linjeføring bør bygge på en faglig vurdering af mulige linjeføringer for en motortrafikvej og ikke på gamle vurderinger af en motorvej," understreger Else Thomsen.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen