Vores ældste skal bo i egen by

Else Frost og Børge Møller har stadig fart på og deltager i debatter

Artiklens øverste billede
Else Frost og Børge Møller har været gift siden 1976. Og de har boet samme sted i Låsby lige siden. Foto: Wulff

Ægteparret Else Frost og Børge Møller er pensionister.

Det viser deres dåbsattester i hvert fald. Ser man på aktivitetsniveauet kommer tvivlen, for der er fortsat pæn fart på seniortilværelsen hos de to på Skovbrynet i Låsby.

"Om vi er flittige læserbrevsskribenter, næh, men når noget brænder på, skal vi nok være der," siger 69-årige Børge Møller med klar stemme.

Han har sammen med hustruen været i spalterne med flere indlæg om det, der optager en stor del af deres tid: Plejehjemssituationen i Låsby. Indenfor de næste 18 år vil antallet af ældre i byen over 85 år være fordoblet fra 46 i dag til 96.

"Og hvis kommunen sidder på hænderne, så kommer vi til at mangle plejeboliger," siger han.

Her er netværket

Parret Else og Børge har boet i deres parcelhus i Låsby siden 1975. De har ingen planer om at flytte væk.

"Det er her vores netværk er," forklarer de.

Else Frost har gennem 24 år været medlem af menighedsrådet, de 12 af dem som formand. Hun er også leder af besøgstjenesten hos det lokale Røde Kors – lidt endnu, som hun siger.

Arbejdslivet har været fyldt med børn, som havde brug for hendes uddannelse som tale-hørekonsulent.

Aktiv seniortilværelse

Børge Møller har sit netværk gennem foreninger. Han er medlem af Skanderborg Kommunes Seniorråd, borgerforeningen og spejdergruppen har fået deres, og i dag er han formand for Ældresagens lokalafdeling i Ry.

Han var regnskabskyndig gennem 33 år, men skiftede så til en tilværelse som medhjælper på Sølund i Skanderborg, hvor han fik syv gode år til at slutte sit arbejdsliv.

Et netværk er vigtigt og spiller ind, når de to kæmper for at bevare et plejehjem i Låsby.

"For fire år siden talte man om at nedlægge det kommunale plejehjem Søndervang. Men der var kommunalvalg, og så stemte alle partier for en bevarelse."

Vores ældre skal bo her

Det kom senere på tale at sælge og ændre Søndervang til et fondsejet friplejehjem, uden held, da ingen ville overtage den utidssvarende bygning.

"Men vores ældre her i Låsby skal blive her og ikke flyttes til Galten, Ry eller Skanderborg mod deres vilje. Har de ældre et netværk her i byen, er det væk, når de flytter. Afstanden gør det sværere at holde kontakt, og nogen har aldrig været i Skanderborg med de dårlige forbindelser," siger Else og Børge.

Da vi først så Sall Friplejehjem, så bliver man sulten. Ledelsesformen, et meget engageret personale og den selvbestemmelse, de har, var en meget positiv oplevelse for os

Parret har i mellemtiden været på studietur til landsbyen Sall i Favrskov Kommune med et dusin andre interesserede.

"Da vi først så Sall Friplejehjem, så bliver man sulten. Ledelsesformen, et meget engageret personale og den selvbestemmelse, de har, var en meget positiv oplevelse for os."

Så Børge Møller og Else Frost håber, at kommune og socialudvalg vil arbejde med en lokalplan, der kunne skabe et nybygget friplejehjem i Låsby.

"Ellers skal vi nok være der. Men lokalbefolkningen skal også støtte op, selvom det er svært at samles i denne tid."

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen