FDF'ernes hytte Skovhuset i Skivholme Skov vil få en motorvej som nærmeste nabo, hvis politikerne vælger den sydlige løsning om Lading Sø (i baggrunden). Foto: Wulff

FDF'ernes hytte Skovhuset i Skivholme Skov vil få en motorvej som nærmeste nabo, hvis politikerne vælger den sydlige løsning om Lading Sø (i baggrunden). Foto: Wulff

Rute 26 igen:

Nej tak til motorvej gennem skoven

Den snart 10 år gamle plan for aflastning af rute 26 er på bordet på Christiansborg igen - nu foreslås en motortrafikvej i stedet

Af
Michael Wulff

INFRASTRUKTUR Utålmodigheden breder sig, for inden længe kan diskussionerne om en linjeføring af en ny motorvej mellem Aarhus og Viborg fejre 10-års jubilæum.

Beboerne i den nordlige del af Skanderborg Kommune har med spænding fulgt planlægningen. Skal en motorvej til aflastning for den trafikerede Viborgvej rute 26, der i dag går lige gennem Lading, gå nord om gennem Favrskov Kommune eller syd om Lading Sø og ned gennem Skanderborg Kommune.

Bro over gravhøje

Landbyrådet i Herskind-Skivholme-Herskind Hede frygter, at en sydlig motorvejsføring, som blandt indebærer en 250 meter lang og 17 meter høj bro i nærheden af de fredede gravhøje Borum-Eshøj, vil ødelægge naturen uden at give beboerne ret meget igen.

"Som planerne ser ud i dag, vil vi ingen gavn få af sådan en motorvej. Der vil ikke være nogen tilslutning til motorvejen for os, og baggrunden for de planer, som blev skabt for flere år siden, er ændret," siger medlem af Landsbyrådet Else Thomsen.

Behovet er ændret

VVM-rapporten blev til i 2011 og udgivet i januar 2012. Men behovet for en motorvej er ændret, påpeger Else Thomsen.

"Dengang var Silkeborg-motorvejen ikke bygget. Skejby Sygehus var ikke det store sygehus dengang, og Mols-linjens terminal er nu flyttet til den sydlige del af Aarhus. Derfor er linjeføringen på rute 26 ikke tidssvarende længere," mener hun.

Byrådet på banen

Landbyrådet har opfordret byrådspolitikerne i Skanderborg til at bruge deres politiske netværk på Christiansborg til at sikre, at beslutningen bliver revurderet, når udvalgene efter planen træder sammen her i foråret.

Og Skanderborg Byråd har lyttet. På byrådsmødet 24. marts var sidste punkt på dagsordenen en henvendelse fra Venstres byrådsgruppe, som ønskede, at der nu rettes henvendelse til Transportministeren og ordførerne på Christiansborg for endnu engang at genoverveje linjeføringen.

Borgmestre med forslag

Senest har de fire borgmestre fra Viborg, Silkeborg, Aarhus og Favrskov foreslået, at motorvejsplanerne droppes til fordel for en udvidelse af den eksisterende rute 26, som kunne få status af motortrafikvej med 100 km/t-tilladelse.

Favrskovs borgmester Nils Borring (S) har til TV-Midtvest nævnt, at sådan et projekt ville kunne halvere udgiften fra 2,8 milliarder kroner til 1,4 milliarder.

Publiceret 08 April 2021 11:30