Højboskolen moderniseres og udvides for mere end 40 millioner kroner. Foto: PR

Højboskolen moderniseres og udvides for mere end 40 millioner kroner. Foto: PR

Højboskolen moderniseres for mere end 40 millioner kroner

Efter mere end tre års intens arbejde fra medarbejdere, elever, bestyrelse og ledelse, er masterplanen for modernisering og udbygning af Højboskolen på plads. Masterplanen er muliggjort i kraft af en bevilling på i alt mere end kr. 40 millioner fra Skanderborg Byråd. Det oplyser Højboskolen i en pressemeddelelse.

Byggeriet af første etape er planlagt til at igangsættes i løbet af de kommende måneder i foråret 2021 og skal stå færdigt omkring årsskiftet 21/22. Første etape er en stor bygning der skal rumme de ældste klasser på Højboskolen. Dermed får udskolingseleverne på Højboskolen deres helt eget undervisningsmiljø med årgangslokaler, fælleslokaler og faglokaler i umiddelbar nærhed.

Skolen får et kæmpe boost bygningsmæssigt og det trænger skolen gevaldigt til

Skolebestyrelsen er begejstret for at de mange anstrengelser fra medarbejdere, elever og ledelse endelig bærer frugt.

"Masterplanen har været genstand for adskillige revideringer, justeringer og tilpasninger og den er blevet kvalificeret både af eksterne konsulenter og af Skanderborg kommunes egne fagfolk af flere omgange. Derfor står vi også på et meget solidt grundlag og er overbevidste om at skolens drift med moderniseringen er sikret generationer frem," siger Peter Staghøj, formand for skolebestyrelsen på Højboskolen og fortsætter:

"Skolen får et kæmpe boost bygningsmæssigt og det trænger skolen gevaldigt til. Samtidig er planen kronen på værket i forhold til det meget store udviklingsarbejde personalet har præsteret de seneste år, med udvikling af årgangsundervisning og kreative tilgange til læringen."

Udskolingseleverne på Højboskolen deres helt eget undervisningsmiljø med årgangslokaler, fælleslokaler og faglokaler i umiddelbar nærhed. Foto: PR

Udskolingseleverne på Højboskolen deres helt eget undervisningsmiljø med årgangslokaler, fælleslokaler og faglokaler i umiddelbar nærhed. Foto: PR

Samtidig med at skolen moderniseres gøres der overalt plads til et ekstra spor, sådan at skolen har kapacitet til at rumme tre klasser på alle årgange. Skolen har i dag tre spor på halvdelen af årgangene.

I løbet af de par år som moderniseringsprocessen pågår, bliver stort set alle undervisningslokaler og fælles arealer moderniseret og udbygget, så de modsvarer tidens krav til moderne lærings- og fællesskabsmiljøer.

Et bærende pædagogisk princip er at alle undervisningslokaler indrettes sådan, at der både er mulighed for at køre undervisning i større og mindre hold. Højboskolen har gennem de seneste tre skoleår arbejdet systematisk med årgangsundervisning af de ældste klasser.

Publiceret 17 March 2021 05:30