Det billede, der er fra opførslen af Fælleden, viser, hvor et trailcenter ved Fælleden/Anebjerg tænkes placeret.

Det billede, der er fra opførslen af Fælleden, viser, hvor et trailcenter ved Fælleden/Anebjerg tænkes placeret.

Trailcenter-planer i Skanderborg:

Lokale- og Anlægsfonden er stadig varm på ideen

Af
Claus Sonne

I sidste uge sagde et flertal i byrådet ja til at placere et trailcenter ved Anebjerg på Fælleden i Skanderborg. Det skete, efter at der gennem mange måneder uden held er blevet ledt efter en placering ved Ry. Et springende punkt i ja'et var imidlertid, om Lokale- og Anlægsfonden ville acceptere, at projektet rykker fra Ry og til Skanderborg. Og det vil fonden.

"Vi vil sammen med Skanderborg Kommune arbejde frem imod et revideret forslag til et trailcenter beliggende i Anebjerg Skov v. Fælleden. Når det reviderede forslag foreligger, træffer Fondens bestyrelsen beslutning om hvorvidt bevillingen fastholdes, nedjusteres eller bortfalder," siger Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden, til UgeBladet.

"Placeringen i den bynære kontekst i relation til et ungt skovrejsningsområde, gør denne nye lokalitet ved Anebjerg særligt interessant som eksempelprojekt for hvordan nye bynære skovområder kan blive attraktive rammer og mødesteder for det aktive udeliv. Vi ser frem i mod at få lavet et spændende revideret forslag i samarbejde med Skanderborg Kommune," siger Jens Øyås Møller videre.

Publiceret 02 March 2021 11:25