Sognepræst Peter Tast

Sognepræst Peter Tast

Præstens klumme: Generøsitet

Af
Sognepræst Peter Tast

I bogen Den generøse ortodoksi mener teologen Niels Henrik Gregersen, at ortodoksi (rettroenhed) ikke så meget handler om de rigtige holdninger og meninger om Gud, men derimod om denrette måde at tro på, hvilket er ”at leve i troen, håbet og kærlighed på en åbnende og afbalanceret måde”.

At være rettroende kristen handler altså ikke så meget om at kunne trosbekendelsen udenad eller vide en masse om kristne dogmer; det handler snarere om at udleve og bruge kristendommen i sit daglige liv. Således findes den rette kristne tro i ”hvert øjeblik troen, håbet og kærligheden bliver til”. Trosbekendelsen og andre dogmatiske læresætninger er ”som et æg. Vi ser som oftest kun skallen. Men lad tanke og fantasi ruge dem ud, og de bliver ånd og virkelighed” (citat af Ludwig Holstein).

Dogmerne – først og fremmest trosbekendelsen – skal altså ikke forstås som facitliste, men derimod som en kilde til næring af tro, håb og kærlighed.

Det er dog svært for tiden. Vi er afholdt fra hinanden og mange af de fællesskaber, der hjælper tro, håb og kærlighed på vej. Både i kirken og i de andre fællesskaber, vi er en del af. Og livet kan føles indsnævret og måske endda tomt.

Men ligesom Gud er generøs med både tro, håb og kærlighed til os mennesker, således kan vi også være generøse overfor hinanden.

Vi skal holde ud lidt endnu, inden vi atter kan forsamles forsvarligt. Men lad os hjælpe hinanden med at holde flammen levende og humøret oppe. Vi kan jo gøre det, vi må: Ringe, skrive eller skype med flere end vi er vant til og ses med de fem, vi må, og bruge vores sunde fornuft i forhold til smittefaren.

Dogmerne – først og fremmest trosbekendelsen – skal altså ikke forstås som facitliste, men derimod som en kilde til næring af tro, håb og kærlighed

Men udover det, så lad os også tænke stort og generøst og hjælpe dem, der for alvor er ramt af både økonomisk og mental håbløshed og manglende tro på fremtiden, og her tænker jeg primært på folk i 3. verdens lande.

Jeg har nogle gange samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp i boligblokke, hvor der både boede kristne og ikke kristne. Jeg blev meget positivt overrasket, da jeg så, at folk af en anden tro også gav pæne bidrag til sagen. Det var generøst! Og ikke farvet af dogmatisk religiøs overbevisning, men af formålet. Det er forskelligt, hvad vi sætter pris på og ønsker at støtte. Men lad os være generøse og gøre en forskel ude i verden, både fordi det gør noget godt for andre, men også fordi vi så selv får en rolle i et af de mange fællesskaber, vi i så høj grad savner her i coronaen.

Publiceret 28 February 2021 09:30