Sådan kan det kommende byggeri til at se ud. Nodo Arkitekter har lavet skitsen.

Sådan kan det kommende byggeri til at se ud. Nodo Arkitekter har lavet skitsen.

Randløv Vænge:

Grønt lys til borgermøde om nyt, stort byggeri

Nu skal det ønskede byggeri, Randløv Vænge, på Vroldvej i Skanderborg 'ud i lyset'

Af
Claus Sonne

Bor du på eller i nærheden af Vroldvej i Skanderborg - eller er du bare interesseret i byens udvikling - kan du godt sætte kryds i kalederen 25. marts. Den dag er der nemlig, som det ser ud nu, borgermøde om Randløv Vænge, et stort byggeprojekt på adresserne Vroldvej 41-53.

For at være mere nøjagtig, skal byggeriet placeres mellem , Birkevej, Vroldvej og Automesters værksted og tankstation. Byggeriet kan komme til at rumme op til 110 lejligheder placeret i punkthuse af forskellig højde.

På sit seneste møde sagde Miljø- og Plan udvalget ja til, at projektet er belyst i en sådan grad, at der skal sendes ud i en forhøring, hvor bygherren skal præsentere sine tanker og ideer for alle, der har lyst til at blive klogere på det, der vel kan betegnes som en lille bydel. Og nej, politikerne har ikke sagt ja til byggeriet. Kun til en præsentation af dette for offentligheden.

Det er tidligere slået fast, at omdannelsen af projektområdet kan ske uden konsekvenser for Skanderborg Renseanlægs nuværende eller fremtidige drift.

Et af de elementer, der skal med i regnestykket i forhold til projektets tilblivelse, handler om kapaciteten på dagtilbuds- og skoleområdet. Når der tilføres i omegnen af 100 nye lejligheder til et område, vil det ganske naturligt øge presset her.

Den kommunale administration påpeger desuden, at byggeriet er 'tungt og massivt' i sit udtryk. Også byggeriets farve får en kommentar med.

"I nærområdet findes hovedsagelig gule/røde teglstensbyggerier, som fremstår mere varme og imødekommende. Ved at tilpasse projektet omgivelsernes farver vil projektet i højere grad bidrage til en finere bymæssig port til Skanderborg fra vest," skriver administrationen.

Publiceret 26 February 2021 18:30