Der har været det samme beløb at købe drikkevarer for på plejecentrene både før og efter ordningen med gratis drikkevarer blev indført, og ordningen har derfor ikke haft noget at gøre med at forebygge dehydrering blandt de ældre. Arkivfoto

Der har været det samme beløb at købe drikkevarer for på plejecentrene både før og efter ordningen med gratis drikkevarer blev indført, og ordningen har derfor ikke haft noget at gøre med at forebygge dehydrering blandt de ældre. Arkivfoto

Faktatjek:

Gratis drikkevarer - hvad handler debatten om?

UgeBladet har taget temperaturen på to fremtrædende argumenter i debatten om gratis drikkevarer på de kommunale plejecentre

Af
Grethe Bo Madsen

drikkevarer I forbindelse med forslaget om at genindføre de gratis drikkevarer på kommunens plejecentre peges der på to årsager.

Det ene handler om at forebygge dehydrering, mens det andet handler om, at udgiften til forplejning på plejecentrene i Skanderborg Kommune ligger i den høje ende sammenlignet med andre kommuner.

Dehydrering?

UgeBladet har spurgt Niels M. K. Diedrichsen, Chef for myndighed, udvikling og administration i Fagsekretariatet for Ældre & Handicap, om de gratis drikkevarer har betydet, at der har været flere drikkevarer tilgængelige for de ældre på plejecentrene eller om plejecentrene i perioden med fri adgang til drikkevarer har haft flere penge at indkøbe drikkevarer for.

"Det er Vores Køkken, en kontraktenhed på Skanderborg Kommunes ældreområde, der leverer mad og drikkevarer til de kommunale plejecentre. "

"I perioden fra 2018-2020 har kommunen betalt et beløb til virksomheden (1,78 mio. kr., red.), så beboerne i den periode har betalt mindre for døgnpakken, end de ellers skulle have betalt."

"Fra januar i år stoppede den ordning, og Vores Køkken får i stedet pengene direkte fra beboerne, når de betaler for døgnpakken. Så der har været det samme beløb at købe drikkevarer for på plejecentrene både før og efter ordningen blev indført," oplyser han. 

Dyr forplejning?

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 at indstille ordningen med gratis drikkevarer til beboerne på plejecentrene.

Derfor blev prisen på døgnpakken fra 1. januar sat op med 14,50 kr. pr. dag, svarende til 441 kr. ekstra pr. måned. Indeholdt i prisstigningen er også den årlige pris- og lønfremskrivning. Døgnpakken koster nu 3710 kr. om måneden. 

Til sammenligning koster døgnpakken i Aarhus Kommune og Favrskov Kommune 3834 kr. om måneden (2021-takster) og i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune 3759 kr. om måneden (2020-takster).

UgeBladet har spurgt Niels M. K. Diedrichsen om der i hans optik er belæg for at sige, at Skanderborg Kommune ligger i den høje ende hvad angår prisen på forplejning på lokalcentrene?

"I andre kommuner har de ældre hele tiden selv betalt for drikkevarer, mens beboerne på Skanderborgs Plejecentre i en treårig periode har sparet de penge. Når man ser på taksterne nu, så ligger Skanderborg Kommunes takst på niveau med de fleste andre kommuners lige under loftet for, hvad man må opkræve i beboerbetaling for madservice. På den måde kan man godt sige, at Skanderborg Kommune ligger i den høje ende, også selvom det er dyrere i andre kommuner her i Østjylland," forklarer han.

Publiceret 29 January 2021 10:00