Sådan ser den første skitse på byggeriet ind. Kommunen underkender Kammeradvokatens ønske om at få revurderet byggeriet.

Sådan ser den første skitse på byggeriet ind. Kommunen underkender Kammeradvokatens ønske om at få revurderet byggeriet.

Byggeplaner kan fortsætte:

Kommunen afviser indsigelser fra Kammeradvokaten

Stridspunktet er et kommende byggeri ned til Lillesø i Skanderborg

Af
Claus Sonne

Et ønske om at opførelse en privatbolig på Adelgade 15-17 i Skanderborg, nærmere betegnet på en grund ned til Lillesø bag Hebe Rygcenter, har fået Menighedsrådet i Skanderborg Sogn på barrikaderne. Skanderborg Kommune har nemlig givet byggeriet grønt lys, hvilket menighedsrådet, der bliver nabo til byggeriet, ikke er tilfreds med.

Menighedsrådet har derfor allieret sig med Kammeradvokaten, der er statens faste advokat. Og denne har påpeget en række punkter, der gør, at Skanderborg Kommune bør genoverveje sit ja til byggeriet - altså efter Kammeradvokatens mening. Argumenterne bliver dog et for et skudt ned af Skanderborg Kommune.

Ny lokalplan - nye muligheder

Kammeradvokaten hæfter sig ved, at ejeren af grunden, Ejnar Grøn, ikke kan have haft en forventning om at måtte opføre beboelse på grunden, da han købte den i 2009. På det tidspunkt tillod lokalplanen nemlig kun opførelsen af et lysthus, påpeger Kammeradvokaten.

Her påpeger Skanderborg Kommune, at der i 2011 kom en ny lokalplan for området, og denne tillader opførelsen af beboelse.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er fremkommet afgørende nye oplysninger i sagen, der kan begrunde en genoptagelse i Miljø- og Planudvalget

Ifølge Kammeradvokaten vil det nye byggeri, ud fra de planer, kommunen er blevet præsenteret for, gå imod lokalplanens ord om, at 'ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bevaringsværdig bebyggelse'. Her er der den udfordring, at det nye byggeri ligger på to grunde, hvoraf kun den ene er omfattet af førnævnte sætning.

Her er det kommunens vurdering, at materialevalget - teglsten, tag i zink og træ - gør, at boligen ikke bliver så dominerende, at 'det gør noget'.

Kammeradvokaten peger desuden på, at byggeriet på Adelgade 15-17 vil blive placeret inden for søbeskyttelseslinjen, der for størstedelen af den gældende lokalplans område er på 150 meter. I den i 2009 gældende lokalplan kan man godt nok læse, at søbeskyttelseslinjen er reduceret til 10 meter. Det har Kammeradvokaten dog ikke kunne finde beviser på er sket på korrekt vis.

Her har Skanderborg Kommune kunnet fremvise en skrivelse fra Skov- og Naturstyrelsen, dateret 12. februar 1990, der blåstempler de 10 meter.

Klar konklusion

Alt i alt er konklusionen fra Skanderborg Kommunes administration klar:

"Det er administrationens vurdering, at der ikke er fremkommet afgørende nye oplysninger i sagen, der kan begrunde en genoptagelse i Miljø- og Planudvalget," skriver kommunen til Kammeradvokaten.

Publiceret 29 January 2021 11:30