Hverken Thomas Cordtz' (C) forslag eller Martin Frausing Poulsens (DF) ændringsforslag fik mere end en enkelt stemme hver. De øvrige medlemmer af Økonomiudvalget stemte imod begge forslag. Pressefotos

Hverken Thomas Cordtz' (C) forslag eller Martin Frausing Poulsens (DF) ændringsforslag fik mere end en enkelt stemme hver. De øvrige medlemmer af Økonomiudvalget stemte imod begge forslag. Pressefotos

Forslag om gratis drikkevarer sparket til hjørne

Hverken Konservatives eller DF's ændringsforslag fik opbakning på Økonomiudvalgsmødet

Af
Grethe Bo Madsen

drikkevarer Det lykkedes ikke for konservatives Thomas Cordtz at få overbevist de øvrige byrødder i Økonomiudvalget om det gavnlige i at genindføre ordningen med gratis drikkevarer til beboerne på de kommunale plejecentre.

Kun han selv stemte for forslaget. Det samme var tilfældet for Martin Frausing Poulsens (DF) ændringsforslag, der også kun fik en stemme - hans egen. Dermed blev begge forslag forkastet. De øvrige medlemmer af økonomiudvalget stemte alle imod begge forslag.

Thomas Cordtz' forslag kom i kølvandet på en gennemgang at kommunens økonomi, som set med konservative øjne gav mulighed for at finansiere ordningen ved ganske enkelt at trække på kassen.

Det fremgår af administrationens orientering, at der er sket en stigning i den gennemsnitlige likviditet på 88 mio. kr. over et år. Udviklingen skyldes blandt andet opsapring, manglende deponeringer, mindre forbrug m.m. Samlet set regnes der med en forbedring på 40 mio. kr., der kan betragtes som "frie midler".

Budgetforhandlingerne

Det til trods var stemningen blandt flertallet i Økonomiudvalget, at ordningen med gratis drikkevarer til beboerne på plejecentrene netop ikke blev en del af budgettet for 2020 og at en genindførelse af ordningen derfor må afvente budgetforhandlingerne senere i år. 

"En aftale om drikkevarer til vores ældre hører hjemme ved budgetforhandlingerne. Jeg kan konstatere, at vi, med næsten 25 pct. tilbage af valgperioden, allerede er begyndt at se overbudspolitik målrettet kommunalvalget til november. Der er altså lang tid til," konstaterer Økonomiudvalgets formand, Frands Fischer (S).

"Det er rigtigt, at vi lige nu har flere penge i kassen end forventet, men årsagen er, at vi ikke har fået sat gang i alle de byggerier, der var planlagt, og det vil belaste vores likviditet. Så der er tale om penge, der er øremærket specifikke formål. Det, vi har gjort i forhold til drikkevarer, er ikke anderledes end alle andre østjyske kommuner," understreger han.

Publiceret 29 January 2021 08:00