Claus Leick, SF.

Claus Leick, SF.

Nytårsønsker: SF vil ha' mere grønt, bedre normeringer og bedre byggerier

Af
Søs Elmstrøm og Claus Leick

SF byrådsgruppe

2021 bliver byrådets sidste arbejdsår før kommunalvalget med flere store emner på dagsordenen. Emner som får afgørende betydning for mange borgeres hverdag. SF vil arbejde for og har et nytårsønske om, at vi kan blive enige om:

Et grønnere Skanderborg. Vi er godt igang med en grøn omstilling og har fået lavet en ambitiøs klimaplan. Der er oprettet en ny klimapulje og klimapris og i 2020 har der særligt været fokus på at fremme kollektiv transport, samkørsel, elbiler, og cykelisme. I år er det klimaskole og klimaskov som kommer i fokus, samt at vi får lavet en ambitiøs grøn indkøbspolitik. SF mener, at den grønne omstilling er helt central, og at vi som vækstkommune med mange engagerede borgere har en særlig forpligtigelse til at gå foran.

Nej til privatisering af ældreplejen. Flere partier ønsker et eller flere såkaldte “friplejehjem” i Skanderborg Kommune. SF mener, at “friplejehjem” blot er et pænere ord for at privatisere ældreplejen og her siger vi klart nej tak. Plejen af ældre er en af de vigtigste kommunale kerneydelser. Private skal ikke tjene penge på at pleje vores ældre med risiko for, at en privatiseret ældrepleje fra den ene dag til den anden pludselig går konkurs.

Bedre og ens normeringer i daginstitutioner. Der er penge på vej fra Folketinget til bedre normeringer i børnehaver og vuggestuer. Skanderborg Kommune får i 2021 en ekstra pose penge på 11 milioner til flere pædagoger og dem skal have vi have fordelt på en fornuftig måde. SF mener, at vi skal sikre ens normering i kommunens institutioner, så at forældre og børn kommer til at opleve samme kvalitetsniveau uanset hvilken institution, de benytter.

Gode løsninger på skolestrukturen. Heldigvis vandt det lokale demokrati i debatten om en ny skolestruktur og der blev lyttet til de gode argumenter. Tilbage står, at vi skal have fundet flere penge til skolerne, samt nogle gode fysiske løsninger for de specialskoler, som skal skifte adresse. SF er klar til finde penge til folkeskolerne, samt at finde gode løsninger på flytningen af specialeskolerne, som både elever og forældre bliver glade for.

Dialog med byerne og bedre byggerier. I 2021 skal byrådet for alvor vise, om der er handling bag de flotte ord fra budgetaftalen om mere dialog med byer og landsbyer. Samtidig skal den nuværende kommuneplan revideres. SF mener, at en styrket dialog med byerne er vigtig og nødvendig. Samtidig haster det med at få justeret og præciseret kommuneplanen, fordi den er “hovednøglen” til at styre højder og arkitektur i vores byer.

Godt nytår.

Byrøddernes nytårsønsker

UgeBladet har bedt partierne i Byrådet om at komme med deres nytårsønsker for Skanderborg Kommune i 2021. Indlæggende bringes over de kommende uger. Rækkefølgen er bestemt af den række, indlæggende er afleveret.

Publiceret 24 January 2021 09:30