Den nye Stilling Station kan blive placeret ved den gamle. Politiet underkender nemlig en placering ved SuperBrugsen.

Den nye Stilling Station kan blive placeret ved den gamle. Politiet underkender nemlig en placering ved SuperBrugsen.

Politiet siger nej til planlagt placering af Stilling Station

SuperBrugsen er heller ikke begejstret for placerings-planerne

Af
Claus Sonne

I 2022 genåbner Stilling Station. Det burde være ganske vist. Det kan man til gengæld ikke sige om placeringen af stationen.

Egentlig var det i 2018 af Byrådet besluttet, at stationen skulle placeres nær Superbrugsens parkeringsplads, men det kan af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager ikke gennemføres. Og det kan betyde, at en del timers arbejde må kasseres.

På baggrund af Byrådets beslutning har Banedanmark nemlig udarbejdet et skitseprojekt for genåbning af stationen med en placering ved SuperBrugsen. Og Skanderborg Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for indretning af forpladser, parkeringspladser m.v.

Skitseprojektet er forelagt for Superbrugsen, Stilling-Gram Borgerforening, Banedanmark, DSB og politiet i oktober/november 2020. Politiet har efterfølgende meddelt, at de ikke kan godkende projektet, som det foreligger. Superbrugsen har også meddelt, at de er meget kede af projektet, som det foreligger.

Fokus på bløde trafikanter

Politiet begrunder sit afslag med, at det ikke kan forhindres, at der vil færdes bløde trafikanter, som skal til togperronen, på kryds og tværs hen over parkeringsarealet. Dermed færdes de på et areal, hvor der forekommer bakkende lastbiltrafik både til Superbrugsens varelevering samt til benzintank-anlægget på pladsen.

"Politiet mener ikke, at en afmærkning af den anbefalede passage-linje for de bløde trafikanter er tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke sker sammenblanding af trafikarterne," lyder det.

Superbrugsen er, som politiet, bekymrede for trafiksikkerheden ved sammenblanding af bakkende lastbiler og bløde trafikanter.

Butikkens bekymring går også på, at man mister en så stor del af parkeringsarealet, at det kan blive vanskeligt at opnå byggetilladelse til en eventuel udvidelse af butiksarealet.

Superbrugsen finder generelt, fremgår det af sagens akter, at stationsplaceringen vil give anledning til trafikkaos på parkeringspladsen, som i forvejen er hårdt belastet.

Miljø- og Planudvalget har behandlet problematikken på sit seneste møde, men der er ikke truffet nogen beslutning.

"Vi skal have en snak med de involvere parter, blandt andet Stilling-Gram Borgerforening, så vi kan blive klogere på situationen," siger udvalgsformand Claus Leick (SF).

Publiceret 23 January 2021 11:30