Det første digitale stormøde i Landsbyforum blev en succem med 70 deltagende borgere og politikere. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Det første digitale stormøde i Landsbyforum blev en succem med 70 deltagende borgere og politikere. Arkivfoto: Grethe Bo Madsen

Godt fra start:

Landsbyernes nye fælles forum fik digitalt startskud

70 borgere og politikere deltog i Landsbyforums digitale stormøde 14. januar, hvor kursen blev sat til et fortsatte samarbejde om udvikling på landet

14. januar blev der afholdt ‘digitalt stormøde’ for alle, der interesserer sig for landdistrikterne i Skanderborg Kommune. I alt 70 borgere og politikere deltog i mødet og aftalte at arbejde videre for den fortsatte udvikling på landet.

Både kendte og mindre kendte ansigter mødtes torsdag den 14. januar for at drøfte det Landsbyforum, der siden september har været på tegnebrættet blandt Skanderborg Kommunes landsbyer.

Blandt de fremmødte var både borgmester Frands Fischer, Venstres Bent Jacobsen og Socialdemokratiets Trine Frengler.

På mødet blev der fremlagt forslag til, hvordan samarbejdet og dialogen mellem landsbyerne og kommunen kan styrkes. Initiativtager Helene Simoni skitserede ideen til Landsbyforum, der er en netværksplatform på tværs af landsbyerne.

"Formålet med mødet var at dele vores tanker med alle interesserede, få feedback på initiativet og i særdeleshed at få svar på spørgsmålet: Er der opbakning til at vi går videre med initiativet," forklarer Helene Simoni, der glæder sig over de mange, der deltog med vigtige input og værdifulde overvejelser.

"Det føltes rigtig godt at få vores ideer og arbejde debatteret i et større forum," understreger hun.

Mødet resulterede i opbakning til at gå videre med Landsbyforum, og det midlertidige repræsentantskab vil derfor fortsætte deres arbejde. Et af de næste skridt bliver at gå i yderligere dialog med Landsbysamvirket og aktivt påvirke den kommen landdistriktspolitik.

bo

Fakta

Landsbyforum

  • Landsbyforum indbyder til møde et antal gang om året og drøfte aktuelle overordnede fælles udfordringer og inspirere hinanden på tværs af landsbyerne.
  • Hver landsby udpeger en person, som repræsenterer landsbyen. Møderne er åbne - og alle kan deltage. Det er frivilligt om en landsby ønsker at deltage.
  • Landsbyforum vælger et repræsentantskab, der løbende har kontakt med politikerne og de forskellige politiske udvalg for at varetage landsbyernes interesser.
  • Landsbyforum er en styrkelse af de fælles interesser - og ikke en erstatning for det lokale og Landsbysamvirket, som uddeler midler og udpeger årets landsby.
  • Læs mere om Landsbyforum på landsbyforum.org

Publiceret 22 January 2021 19:30