"Gummistøvlerne skal prioriteres højere end skrivebordet," lyder Landsbyforums kommentar til ideen om en landdistriktskoordinator, som organisationen glæder sig til at arbejde sammen med.

Debat:

En landdistrikts koordinator skal have støvlerne plantet i landsbyerne

Hele Simoni Thorup på vegne af Landsbyforum, det konstituerede repræsentantskab, landsbyforum.org

debat Skanderborg Kommune bør lære af andre kommuners erfaringer, hvis den nye landdistriktskoordinator skal blive en succes. Gummistøvlerne skal prioriteres højere end skrivebordet, mener Landsbyforum.

Skanderborg Kommune har afsat penge til en landdistriktskoordinator på halvtid, en kommunalt ansat, der i samarbejde med borgerne på landet, skal bidrage til udviklingen i landdistrikterne. I øjeblikket arbejder administrationen på, hvordan sådan en stilling skal rammesættes.

Landsbyforum - en sammenslutning af landsbyerne i Skanderborg Kommune - hilser med stor glæde det nye initiativ velkommen. I landsbyerne går mange tiltag nemlig på tværs af forvaltninger og afdelinger. Det handler om arbejdet med bosætning, jobskabelse, sundhed, fødevarer, børn, unge, ældre, natur, klima & miljø. Den nye landdistriktskoordinater kan understøtter den borgerdreven innovation, projektstyring og nytænkning til gavn for hele kommunen.

Landdistriktkoordinatorens succes (eller fiasko) afhænger dog af indholdet og ikke mindst udformningen af den stilling, kommunen har på tegnebrættet.

Gummistøvler frem for habit

I Landsbyforum har vi med interesse fulgt, hvordan andre kommuner har indsat koordinatorer, hvad der har virket, og hvad der i højere grad har lugtet af symbolpolitik. Senest på Landsbykonferencen i september hørte vi Bjørn Henrichsen, landdistriktskoordinator i Lejre kommune, fortælle om samarbejdet mellem borgere og kommune, som et rigtig godt eksempel på, hvordan det kan gribes an.

Det er af afgørende betydning, at stillingen ikke spredes ud på flere personer i kommunen, men samles i én udadvendt og velkendt kontaktperson til den kommunale administration. Det gir’ den bedste koordinering, når én person er tovholder, og derved får mulighed for at bevare overblikket og samle trådene.

Med dette tiltag vil samskabelse mellem kommune og landsbyerne få endnu et nøk opad! Det ligger godt i forlængelse af Skanderborg Kommunens arbejde med demokrati og borgerinddragelse - for det er jo dét, som det i høj grad handler om. Vi ser frem til samarbejdet.

Publiceret 22 January 2021 13:00