Mira Issa Bloch.

Mira Issa Bloch.

Byrådets Nytårsønsker:

Alternativet vil skabe god trivsel for alle og grøn omstilling i højt tempo

Af
Mira Issa Bloch

byrådsmedlem

folketingskandidat og Børne- og Familiepolitisk ordfører for Alternativet

Nytår Alternativet Skanderborg ønsker alle et grønt, socialretfærdigt og Coronafrit nytår.

Vi ønsker 2021 bliver det år, hvor alle forstår alvoren af klimakrisen og handler derefter.

Vi ønsker også 2021 skal blive et år med mere lighed, mindre stress og større trivsel for alle.

Å kæmper overordnet for en kommune, hvor alle borgere, børn som voksne, møder hinanden med empati, anderkendelse og respekt. Det starter helt fra byrådssalen, hvor vi er rollemodeller til barnet i børnehaven som mødes af pædagogen, til den arbejdsløse på jobcenter. 

Å kæmper også for at alle skal have mulighed for at udvikle sit talent. Alle steder hvor systemet møder mennesker, skal det være med respekt og med udgangspunkt i den enkeltes mål og potentiale. Å ønsker at vi skal gå fra system samfund til relations samfund. Fra kontrol samfund til tillidssamfund og sætte mennesker over forbrug. Å kæmper for et samfund uden stress og hamsterhjul. Tempoet og præstationspres skal sættes ned og der skal være mere fokus på at være, end at gøre. 

Jeg har tre områder, hvor jeg særligt brander for at skabe forandring og gøre en forskel. Det er dem jeg gik på valg på og har kæmpet for i de 3 år jeg har siddet i byrådet. Dem vil jeg fortsætte med at kæmpe for i 2021 og derefter. Det er den grønne omstilling, udsatte og børn og unge. 

Her et udpluk af mine konkrete mærkesager:

Børn og unge: Massiv støtte i hjemmet hos udsatte familier. Bedre opsporing og hjælp til børn i familier med misbrug, vold, og overgreb. Udvidet sundhedspleje-indsats blandt udsatte familier. Styrke talentspejderne, fjerne unødige test og karakter, flere ikke boglige fag. Gennemsigtige minimumsnormeringer. Mindre bureaukrati og mere frihed. Flere trivselssamtaler og ung til ung mentor.

Udsatte: Udsatte politik, udsatte råd, værdig behandling i jobcentret, psykiatriens hus i sammenspil med omverdenen, ulighed i sundhed, se potentialet i alle mennesker, bedre sagsbehandling, ikke overvåge og have mistro, ingensanktioner, civilsamfundet mere i spil, social fælleskabende digital platform.

Grøn omstiling: Mere biodiversitet og økologi, naturzone på 20 %, belønne lodsejere for udlægning af jord til natur, kommunal skov til urørt skov, flere ladestandere, flere solceller, flere vindmøller, en bæredygtighedsombudsperson, grønne biler, grøn mad, grøn erhversvenlig kommune, cirkulær økonomi, genbrug, stop mad spild, klimaborgerting.

Mit ønske for dig i 2021 er, at du kan udfolde dig til glæde for dig selv og andre. Godt nytår

Publiceret 22 January 2021 17:00