De seneste tre år har byrådet betalt for drikkevarer til beboerne på plejecentrene. Den ordning stoppede 1. januar. Pressefoto

De seneste tre år har byrådet betalt for drikkevarer til beboerne på plejecentrene. Den ordning stoppede 1. januar. Pressefoto

Byrødder i kø for at give de ældre gratis drikkevareordning tilbage

Både det Konservative Folkeparti Og Dansk Folkeparti i Skanderborg Byråd foreslår nu, at ordningen med gratis drikkevarer til beboere på kommunens plejecentre genindføres

Af
Grethe Bo Madsen

drikkevarer De konservatives ene medlem af byrådet, Thomas Cordtz, har sendt et forslag til økonomiudvalget om, at det på udvalgsmødet torsdag i denne uge tager stilling til hurtigst muligt at genindføre ordningen med fri adgang til drikkevarer på kommunens plejecentre frem til årsskiftet 2021-2022.

Flere pårørende og borgere har ytret deres bekymring over ordningens ophør, der resulterer i ekstra udgifter til forplejning på knap 5.300 kr. årligt for borgerne. En stor mundfuld

Thomas Cordtz (C)

Baggrunden er en økonomisk redegørelse for nylig fra kommunens administration, som viser, at kommunens kassebeholdning er cirka 40 mio. kr. bedre end forventet.

"Set med konservative øjne kostede drikkevareordningen kommunen et relativt lille beløb i lyset af de positive sidegevinster, der har været med den. Flere pårørende og borgere har ytret deres bekymring over ordningens ophør, der resulterer i ekstra udgifter til forplejning på knap 5.300 kr. årligt for borgerne. En stor mundfuld. Det mener jeg ikke, vi kan være bekendt, og navnlig ikke, når borgernes udgifter til forplejning på vores plejecentre sammenlignet med mange andre kommuner er i den høje ende" forklarer Thomas Cordtz om baggrunden for forslaget, hvor han som han foreslår .

Thomas Cordtz (C) vil have ordningen med gratis drikkevarer til beboere på plejecentre genindført. Arkivfoto

Thomas Cordtz (C) vil have ordningen med gratis drikkevarer til beboere på plejecentre genindført. Arkivfoto

"Udgiften til ordningen finansieres her og nu med penge fra kassebeholdningen," oplyser han og foreslår at en eventuel yderligere forlængelse af ordningen oversendes til budgetforhandlingerne i efteråret.

DF stiller ændringsforslag

Forlaget fra det Konservative Folkeparti har fået Dansk Folkepati til at stille op med et ændringsforslag.

Under efterårets budgetforhandlinger, var vi desværre alene om at forsvare drikkevareordningen på kommunens plejecentre og kunne desværre ikke opnå støtte til ordningens bevarelse.

Martin Frausing Poulsen

"I Dansk Folkeparti hilser vi det velkommen, når andre partier ønsker at tilføre flere midler til ældreområdet. Under efterårets budgetforhandlinger, var vi desværre alene om at forsvare drikkevareordningen på kommunens plejecentre og kunne desværre ikke opnå støtte til ordningens bevarelse. Til efterårets budgetforhandlinger ser vi gerne drikkevareordningen på kommunens plejecentre genindført," understreger Martin Frausing Poulsen, og peger på, at det oprindeligt var dansk Folkeparti, der stod bag forslaget om gratis drikkevarer på plejecentrene. 

Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen har stillet et ændringsforslag til det konservative forslag. Arkivfoto

Dansk Folkepartis Martin Frausing Poulsen har stillet et ændringsforslag til det konservative forslag. Arkivfoto

I kølvandet på Covid-19 mener de tre DF'ere i byrådet dog, at der akut er behov for mere omsorg og flere "varme hænder" til ældreområdet. Derfor har Dansk Folkeparti stillet en række ændringsforslag til det konservative forslag, som de også foreslår finansieret via træk på kassebeholdningen:

"Vi ønsker at den øgede egenbetaling til transport til aktivitet og træning efter Servicelovens § 86 nedsættes til 28 kroner pr. tur, som prisen var sidste år. Samtidig foreslår vi, at der - når Covid-19 pandemien er ovre - tilføres 1,89 mio. kr. til "klippekort-ordningen" til gavn for alle beboere på plejecentre og borgere, der er på midlertidigt genoptrænings- eller aflastningsophold."

Drikkevareordningen

  • Normalt betaler beboerne på plejecentre for deres drikkevarer, men Skanderborg Kommune vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 efter forslag fra Dansk Folkeparti at drikkevarer skulle være gratis. Derfor har beboerne på kommunens plejecentre i 2018, 2019 og 2020 fået døgnpakken, der omfatter fulds forplejning inklusiv drikkevarer, til nedsat pris.
  • I 2017, året inden ordningen blev indført, kostede døgnpakken 113 kr. I 2018 blev det beløb sat ned til 103 kr. Beboerne på plejecentrene sparede 3650 kr. det år. Året efter kostede døgnpakken 105 kr og i 2020 107,50 kr. Begge år sparede beboerne på plejecentrene i Skanderborg over 3600 kr.
  • I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev det opgivet at finde penge til at føre ordningen videre. Flere af plejecentrenes lokale medarbejderudvalg pegede dog på, at pengene til ordningen - 1,78 mio. kr. - var givet bedre ud andre steder, eksempelvis så man kunne undgå at spare på de "varme hænder".
  • Fra januar er prisen for døgnpakken i Skanderborg Kommune sat op til 122 kr. Døgnpakken koster nu 3710 kr. om måneden. Til sammenligning koster døgnpakken i Aarhus Kommune og Favrskov Kommune 3834 kr. (2021 takst) og i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune 3759 kr. (2020-takst)

Publiceret 20 January 2021 11:39