Anne Heeager (R), der både er medlem af Undervisnings- og Børneudvalget samt den politiske arbejdsgruppe vedrørende en helhedsplan for Sølund, ser klare fordele for Hørningskolen på Sølund.

Anne Heeager (R), der både er medlem af Undervisnings- og Børneudvalget samt den politiske arbejdsgruppe vedrørende en helhedsplan for Sølund, ser klare fordele for Hørningskolen på Sølund. "Der er mulighed for stærke faglige fællesskaber, mulighed for fælles dyrehold, varmtvandsbassin og handicapvenlige stier i skoven for blot at nævne nogle. Og naturligvis skal bygningen gøres klar til formålet. Derfore er de afsat 30 mio. kr. alene til indvendig renovering og indretning," forklarer hun.

Ulykkelig situation:

Politikerne lyttede til Hørningskolens egne ønsker

Ny skoleleder og ny bestyrelsesformand er formentlig grundene til, at politikere og Hørningskolen har talt forbi hinanden

Af
Grethe Bo Madsen

skolestruktur "Hvad skete der lige der?" Det er det helt store ubesvarede spørgsmål, politikerne i Undervisnings- og Børneudvalget sidder tilbage med, efter de modtog høringssvar fra Hørningskolen i forbindelse med den nye skolestruktur.

Her er planen at flytte Hørningskolen ind i Pavillon 5 på Sølund for at løse skolens pladsproblemer og samtidig drage fordel af blandt andet synergier med den nye børnehave på Sølund, hvor der etableres en specialafdeling. Til byrødderne forundring protesterer Hørningskolens bestyrelse voldsomt over placeringen i netop Pavillon 5 og kalder det det "værst tænkelige scenarie."

Forundringen skyldes, at forslaget om at placere Hørningskolen i en pavillon på det gamle Sølund faktisk er Hørningskolens egen ide. 

Skolens daværende leder og bestyrelse - der deltog flere end formanden - havde 3. oktober 2019 bedt om foretræde for udvalget. Det skete som en opfølgning på en tidligere dialog om skolens kapacitetsmæssige udfordringer.

Efter mødet er det samtlige medlemmer af Undervisnings- og Børneudvalgets helt klare opfattelse, at skolelederen og bestyrelsesformanden selv pegede på pavillonerne på Sølund som en god løsning på pladsproblemerne, som samtidig ville sætte mange andre positive muligheder i spil, som Hørningskolen med den nuværende placering ikke har i dag. 

Ikke talt om nybyggeri

Under foretrædet bliver der ikke talt om nybyggeri. Tværtimod taler man om, hvorvidt bygninger i flere etager med elevatorer kan være problematisk, og om elevernes forældrene vil have det svært med en placering på Sølund. Det mente den daværende bestyrelsesformand og skoleleder ikke, vil give anledning til problemer. 

"Den daværende leder og bestyrelsesformand havde foretræde for udvalget og fortalte os om udfordringerne med de nuværende fysiske rammer. Det er min helt klare overbevisning, at de ønskede en anden placering og mente, at netop Sølund ville være et godt sted og at Hørningskolen ville passe godt ind der fremadrettet," forklarer udvalgsformand Trine Frengler (S).

"Det er på baggrund af det foretræde, at beslutningen om at skolen skal flytte til Pavillon 5 på Sølund er truffet. Vi kan se en fin rød tråd med den nye daginstitution på Sølund, der ligger lige ved siden af. Den får en specialafdeling, og det giver mulighed for at have nogen at sparre med."

30 mio. til istandsættelse

Står man udenfor Pavillon 5 en råkold og grå januardag, ser bygningen trøstesløs ud. Det medgiver udvalgsformanden gerne. 

Derfor er der udover de 30 mio. kr., der er sat af til indvendig ombygning og istandsættelse - herunder indsættelse af en ekstra elevator som supplement til de to, der allerede er i bygningen - også afsat penge til udvendig renovering af bygningen samt til etablering af legepladser, parkeringsplads og nye veje ind i området, så der ikke er trafik ved Pavillon 5. 

"Det er min overbevisning, at vi kan skabe et meget fint skoletilbud til Hørningskolen der. Det bakkes op både af de bygningsfolk og fagfolk, vi har haft med inde over i processen. Selvfølgelig skal der bygges en ny legeplads helt tæt på, Skal den hegnes ind, så bliver den også det. Bygningssagkyndige har konstateret, at det er gode, og sunde bygninger. Og selvfølgelig skal der tages hånd om problemer med skimmelsvamp og selvfølgelig skal alle regler i forhold til brand og brandsikring overholdes. Vi kunne aldrig finde på at lave et skoletilbud, der ikke er forsvarligt sikkerhedsmæssigt," understreger Trine Frengler. 

"Forældrenes protester har fået vores øjne op for, at der er noget i beslutningen omkring flytningen af Hørningskolen til Sølund, der kan opleves som meget problematisk, og det skal vi have særlig opmærksomhed på. Jeg håber, administrationen meget hurtigt får sendt en invitation ud til dialog ud til skolen, så vi kan få forældre og medarbejdere inddraget i arbejdet med, hvordan skolen kan komme til at se ud i Pavillon 5," oplyser hun og peger på, at politikerne også inddrager specialister indenfor indretning af specialskoler i arbejdet. 

Kæmpede for Pavillon 5

Anne Heeager, der sidder med i byrådets særlige arbejdsgruppe omkring udviklingen af en helhedsplan for Sølund, har kæmpet for at holde pavillon 5 med de mange kvadratmeter fri til Hørningskolen.

"Det mest ulykkelige er jo, at det hele tiden har været vores helt klare overbevisning, at det var det, man ønskede sig og rigtig gerne ville. Jeg har påtaget mig den rolle at kæmpe for det, jeg oprigtigt troede, Hørningskolen gerne selv ville. Hele vejen igennem det meget lange forløb omkring den nye skolestruktur, var vi i udvalget overbeviste om, at Hørningskolen selv ønskede at komme til Sølund, og at det var med udgangspunkt i de eksisterende bygninger og ikke i at bygge nyt," konstaterer hun.

"I Undervisnings- og Børneudvalget har vi opfattet det sådan fra den tidligere ledelse og bestyrelse, at Hørningskolen selv gerne ville til Sølund og at man med den placering kunne se en masse fordele: Et godt fagligt miljø for personalet, mange kompetencer, varmtvandsbassinet og andre faciliteter på Sølund. Handicapvenlige stier i skoven og mulighed for fælles dyrehold. Det er helt oplagt, at det kan blive godt," tilføjer hun.

Da udvalget ikke hørte kritiske ryster fra Hørningskolen i forhold til den foreslåede flytning til Sølund, da der 10. juni sidste år var deadline for aflevering af input til processen omkring den nye skolestruktur, gik politikerne ifølge Anne Heeager ud fra, at det netop skyldes en stor tilfredshed på Hørningskolen med den nye placering på Sølund.

Ikke muligt at bygge til

"Det stod klart for alle os i udvalget, at vi her havde en god plan. Det troede vi oprigtig talt. Vi har også været ude på Hørningskolen for at se, om der var mulighed for at bygge til der. Det pegede skolen selv på som problematisk, blandt andet fordi gangene i de eksisterende bygninger er smalle, og det er svært for to kørestole at passere hinanden," husker hun.

Anne Heeager peger på udskiftningerne i ledelsen og bestyrelsen på Hørningskolen som mulige årsager til, at man nu står i en situation, hvor politikerne har truffet en beslutning, som Hørningskolens nuværende ledelse, medarbejdere og forældre ikke støtter op om.

"Jeg hører, hvad forældrene siger. De har en pointe med elevator og flere etager, men der er også hospitaler og plejehjem i flere etager, hvor elevator ikke ses som et problem. Jeg håber, vi kan åbne deres øjne for alle de andre helt særlige ting, der netop i det her område er mulighed for, og som man ikke kan få andre steder. Dem, der lige nu sidder i bestyrelsen, er meget bekymret for en flytning til Pavillon 5. Jeg kan kun sige, at det ikke var en bekymring for dem, der tegnede skolen tilbage i 2019." 

Publiceret 19 January 2021 18:30