Pavillon 5 på Sølund fremstår som lidt af et skrækscenarie for Hørningskolen, hvis børn, der er udviklingshæmmede, er på vej til bygningen som led i det store skoleforlig i Skanderborg Kommune

Pavillon 5 på Sølund fremstår som lidt af et skrækscenarie for Hørningskolen, hvis børn, der er udviklingshæmmede, er på vej til bygningen som led i det store skoleforlig i Skanderborg Kommune

Hørningskolen: Flytning til Sølund giver kæmpe udfordringer

Listen over ulemper er alenlang, hvis Hørningskolen havner på 'Gamle Sølund'. Og det tyder meget på

Af
Claus Sonne

"En etplans skole, enten som tilbygning på nuværende matrikel eller placering på en anden adresse i kommunen, vil bedst understøtte Hørningskolens elever og vores pædagogik."

Sådan står der i det høringssvar, Hørningskolen sendte til Skanderborg Kommune i forbindelse med det skoleforlig, der endte med at sende Hørningskolen til Pavillon 5 på 'gamle' Sølund. Og når man kigger på høringssvaret, er der rigtig mange ting, der ikke 'spiller' for skolen, hvis den havner i Sølund-bygningen. Lad os kigge på punkterne og høringssvaret...

Bygningens niveauforskelle: Da vi har kørestols/gangstativbrugere og elever med alvorlige synsnedsættelser (nogle af disse med angst for elevatorer), er det vigtigt, at der er god plads uden for mange forhindringer. Det andet er, at vores elever ikke bare kan sendes ud til frikvarterer/faglokaler mv. som elever på almen eller på kommunens andre specialskoler. Der skal hele tiden holdes opsyn med elever, qua deres udfordringer eller andre grunde som ex. epilepsi. I praksis betyder dette, at når en elev f.eks. skal ind på toilettet, når der er frikvarterer, skal hele gruppen følge med. Det er ekstremt vigtigt, for at elever med fysiske handicap får de bedste muligheder for at færdes på lige vilkår og være så selvhjulpne som muligt, at vi kan tilbyde dem så gode rammer som muligt på en skole i et plan.

Brandsikkerhed og flugtveje: Hvordan sikrer man, at alle kan komme ud/kan bruge brandsikre rum i tilfælde af brand, når flere af eleverne er kørestolsbrugere eller har brug for én til én hjælp eller har behov for at være alene med en voksen eller med sin gruppe?

Manglende plads: De tværgående vægge i Pavillon 5 er bærende, så der er meget spildplads på gangene. Dette vil betyde ganske få "gode kvadratmeter" til Hørningskolen, næsten mindre end vi har nu. Det bekymrer os, at parterre (kælderen) regnes med som et sted, hvor man kan etablere undervisningslokaler. Planen om, at børn/unge med specielle behov/handicap, skulle tilbringe en skoledag i en kælder, er for os at se helt uacceptabel.

Andre brugere: Døre, trappegange og elevatorer skal kunne låses med koder og det skal sikres at døre mv. lukkes/låses efter brug. De fleste af Hørningskolens elever kan ikke færdes uden ledsager, og vil ikke kunne forstå, at man ikke må forlade skolen uden tilladelse.

Kontakt med samfundet: Vi bruger nærmiljøet i Hørning, så vores elever møder andre end dem selv. Vi handler i Brugsen, bruger biblioteket, og ligger tæt på Højboskolen, som giver vores elever mulighed for at møde elever fra normal området og omvendt. Vi samler byens skoler og forretningsliv til børnemusikfestival en gang om året. Vi ligger i nærheden af offentlig transport, så nogle af vores store elever har mulighed for at fragte sig selv til og fra skole, og derved træne selvstændighed. Vi vil give eleverne muligheden for at spejle sig i det omkringliggende samfund, og lade mennesker møde mennesker på tværs af vores forskelligheder.

Legeplads: Legepladsen skal ligge med dør/udgang i forbindelse med selve skolen, og den skal ikke tilgås via trapper el. lignende, da det vil fratage eleverne muligheden for selv at transportere sig der ud, og de vil derfor være afhængig af voksen hjælp og en til en støtte for at komme ud/ind. Der er også flere af eleverne, som er svagtseende eller motorisk udfordret så de derfor ikke vil kunne komme selvstændigt på legepladsen. Ud- og indgange skal være kørestols/gangstativsvenlige! Legepladstiden er for nogle elever kun 15 minutter, da det er det de evner. Men hvis turen til legepladsen er lang og energikrævende, vil det ikke være muligt for de elever at nå derud. Turen ind skal også være kort, da vi kan have flere elever, der får pludselige behov for toilet, eller som har epilepsi eller udadreagerende adfærd og derfor skal de kunne hjælpes hurtigt ind i den forbindelse. Elevgrupper kan ikke blandes på legepladsen. Flere af vores elever, grundet autisme, er så personafhængige, at de ikke kan blandes med elever/voksne fra andre klasser. Når en elev skal ind på toilettet eller grundet andre årsager, skal hele klassen ind, for at sikre opsyn med dem. Trapper eller brugen af elevator vil vanskeliggøre dette.

Toiletter: Toiletterne må ikke ligge for langt væk fra legepladsen, eller de øvrige undervisningslokaler. Lige nu, er der dagligt behov for, at eleverne hjælpes af en voksen på toilettet, så der skal være plads til mere end en af gangen op på toiletterne. Toiletterne skal også være så store, at man kan lukke døren, når eleverne hjælpes, for at sikre blufærdigheden under toiletbesøg. Vi oplever flere elever, der ikke er renlige og derfor har vi behov for store handicaptoiletter med pusleplads og brusebad. Ved pusleplads skal der være en mulighed for at stå på begge sider af bordet – nogle elever, grundet ufrivillige bevægelser, har brug for to hjælpere, når de skal skiftes. Vi har også elever, som har bruge for lift og andre hjælpemidler for at kunne komme på toilettet.

Adgangsforhold Hvordan kan ud- og indgange være kørestols/gangstativsvenlige? Hvor skal taxaer holde (taxavendeplads)? Hvor skal forældrene holde?

Publiceret 19 January 2021 14:30