Det indtegnede område skulle blive til en park, håber beboerne i det bagvedliggende Søbyen. Dronefoto: Michael Wulff

Det indtegnede område skulle blive til en park, håber beboerne i det bagvedliggende Søbyen. Dronefoto: Michael Wulff

Ønske om ny park:

 "Lad os bevare det grønne og ikke stable mursten"

En bynær park er et stort ønske hos Grundejerforeningen Søbyen, der ser det som en fordel for ældres behov for en gåtur 

Af
Michael Wulff

"Det kunne jo være anderledes, ja måske helt spektakulært, hvis området blev udlagt til en bynær park. Vi har reelt kun Byparken i Skanderborg til det formål."

Sådan lyder det fra Erik Kjær Hansen, der er talsperson for beboerne i Søbyen.

Forslag til byrødder

I december 2020 sendte Grundejerforeningen Søbyen i Skanderborg et forslag med en foreløbig skitse til byrådsmedlemmerne i Skanderborg Kommune.

Forslaget går ud på, at bevare lidt af det grønne i kommunen, og gerne den del, som ligger tæt på de boliger, hvor folk bor.

 "Vi har jo også Dyrehaven i nærheden, men spørgsmålet er ikke bare, om der skal være aktivitet eller ro, men ligeså meget om alder og den mulighed eller begrænsning, man har, for at bevæge sig langt," siger Erik Kjær Hansen.

Tryghed i nærområdet

Han peger også på, at Friluftsrådets anbefalinger anbefaler, at der tages hensyn til de ældre mennesker, som ikke kan gå langt.

"Man ved, at ældre mennesker befinder sig tryggest i åbne velorganiserede parkanlæg, hvor der kan placeres et par bænke. Her kan man så sidde og se andre passerer forbi."

Det lille grønne område ligger mellem Sølundsvej og Sølundstien med et regnvandsbassin på den anden side af vejen.

Smukfest bruger græsset

Smukfest har gennem tiden brugt græsset til at huse campingvogne eller telte til festivalgæsterne, og det er Erik Kjær da opmærksom på.

"Men ud af årets 52 uger, bruger de jo ikke arealet de 48. Så mon ikke det går."

En del af beboerne i Søbyen ville ved et byggeri på de grønne arealer kunne risikere at få begrænset udsigt.

"Det er rigtigt og ville jo være utroværdigt ikke at sige, det også spiller ind. Men man burde sikre nogle af de få grønne områder, vi har i byen. Det er rettidig omhu at bevare det grønne, inden der stables mursten dér," mener Erik Kjær Hansen, der i øvrigt selv bor i den anden ende af Søbyen, som ikke ligger ud for det omtalte grønne område.

Byens hjerte og lunger

Erik Kjær Hansen har tidligere været med i arbejdet med midtbyplanen.

"Der snakkede vi om, at byens hjerte og lunger var midtbyen og de grønne arealer. Det taler de vist stadig om," siger han.

Grundejerforeningen Søbyen har også været i dialog med Sølund, før planerne blev sendt ind.

"Det er jo deres mark, men Landsbyen Sølunds leder Anne-Marie Kruse var åben for ideen. Hun vil gerne skabe det samspil at trække byen ind på Sølund og Sølund ud i byen."

FAKTA

Bynær park ved Søbyen

  • Parkanlægget kan udvikles i etaper. Der vil være minimale omkostninger ved anlæggelse af ny bynær park i en “grundversion". Der er nemlig allerede for et par år siden nyplantet et antal store ahorntræer på området. Der skal muligvis suppleres med yderligere træer, men ellers skal der blot laves stiforløb, opsættes inventar og så ellers klippes græs.
  • Parken vil udgøre en flot helhed sammen med området ved det nyanlagte ovale regnvandsbassin.
  • Stier med et krydsende diagonalt forløb, som skitsemæssigt er angivet på kortet, vil give byens borgere optimale muligheder for at søge ud i områderne ved og bag Sølund.
  • På sigt kan der måske laves et mindre cirkelformet anlæg hvor de skitserede stiforløb krydser hinanden, hvis et sådant stiforløb vælges.
  • Blot en tanke: Kunne vi inspireret af de kendte "Cherry Parks" rundt om i verden lave en tilsvarende beplantning, som hvert forår gør parken til en oplevelsesmæssig destination for byens borgere, Sølunds beboere og udefra kommende. Kirsebærbeplantningen kunne måske udvides til også at følge Sølundstien.

Kilde: Grundejerforeningen Søbyen

Publiceret 19 January 2021 09:30