Thomas Cordtz (C) vil have ordningen med gratis drikkevarer til beboere på plejecentre genindført. Arkivfoto

Thomas Cordtz (C) vil have ordningen med gratis drikkevarer til beboere på plejecentre genindført. Arkivfoto

Konservativ byrod vil genindføre gratis drikkevarer på plejecentre

Ordningen med fri adgang til drikkevarer, der blev afskaffet ved årsskiftet på plejecentrene i Skanderborg Kommune, foreslås nu genindført af Det Konservative Folkeparti

gratis drikkevarer Det Konservative Folkeparti i Skanderborg har fremsendt forslag til Økonomiudvalgsmødet 20. januar om, at ordningen med fri adgang til drikkevarer på kommunens plejecentre genindføres.

Ordningen, der har eksisteret siden 2018, ophørte 1. januar i år efter at være blevet sparet væk af forligspartierne bag seneste budgetaftale. Det Konservative Folkeparti ønskede ordningen bevaret.

Koster 1,78 mio. kr.

"Drikkevareordningen kostede kommunen 1,78 mio. kr. årligt. Med konservative øjne er det et relativt lille beløb i lyset af de positive sidegevinster, der har været med den," fortæller det konservative byrådsmedlem, Thomas Cordtz. 

Ifølge Thomas Cordtz har ordningen ikke kun gjort det lettere for plejepersonalet at administrere, hvem der skal have hvad. Han mener også, ordningen kan bidrage til at undgå hændelser med dehydrering blandt de ældste borgere på plejecentrene.

"For mig handler det om at sikre vores ældste borgere en tryg og værdig alderdom, og ordningen blev bl.a. indført for at modvirke dehydrering efter en række triste hændelser på et kommunalt plejecenter for en håndfuld år siden. Af samme årsager var både pårørende og Seniorrådet aktive i indførelsen af ordningen," siger han.

Også de store ekstraudgifter, som borgerne er blevet pålagt har også været en bevæggrund for Thomas Cordtz.

5300 kr.dyrere pr. måned

"Flere pårørende og borgere har i løbet af efteråret og vinteren 2020 ytret deres bekymring over ordningens ophør, der resulterer i ekstra udgifter til forplejning på knap 5.300 kr. årligt for borgerne. For langt de fleste os ville det, at skulle trække 5.300 kr. mere ud at budgettet være en stor mundfuld. Det mener jeg ikke, vi kan være bekendt, og navnlig ikke, når borgernes udgifter til forplejning på vores plejecentre sammenlignet med mange andre kommuner er i den høje ende," forklarer han.

Baggrunden for det konservative forslag er en økonomisk redegørelse fra kommunens administration, der peger på at kommunens kassebeholdning er en smule bedre end forventet.

"Samlet set regnes der med en forbedring på ca. 40 mio. kr.," fortæller Thomas Cordtz og forklarer, at de konservative ønsker at genindføre drikkevareordningen så hurtigt som muligt.

"I lyset af at kassebeholdningen er en smule bedre end forventet, foreslår vi, at ordningen genindføres frem til årsskiftet 2021-22. Udgiften finansieres her og nu med penge fra kassebeholdningen," oplyser han og foreslår at en eventuel yderligere forlængelse af ordningen oversendes til budgetforhandlingerne i efteråret.

bo

Publiceret 18 January 2021 18:00