Den socialdemokratiske byrådsgruppe. Arkivfoto

Den socialdemokratiske byrådsgruppe. Arkivfoto

Byrådets nytårsønsker:

Socialdemokratiet ønsket sig en bæredygtig kommune

Bæredygtighed er den røde tråd i Socialdemokratiets nytårsønsker

Af
Den socialdemokratiske byrådsgruppe

Nytår Vores største ønske til 2021 er allerede ved at blive indfriet; der er i disse dage vaccine på vej rundt til plejehjem og andre sårbare grupper.

Vi vil gerne starte med en række af de ting vi allerede ved der kommer til at ske i 2021:

  • Ekstra midler til at styrke fraværsindsatsen i folkeskolerne. En del elever har meget fravær og vi ønsker at investere i at nedbringe dette.
  • Handicapområdet har været under hårdt pres med stigende behov og stod overfor markante besparelser. Vi har i stedet valgt at tilføre området 11,7 millioner kroner i 2021, så besparelser undgås.
  • Historisk store anlægsinvesteringer de kommende år bl.a. til nye daginstitutioner i Galten og Hørning, nye folkeskoler i Hørning og Ry, plejehjem i Galten og Skanderborg, idrætshal i Hørning.
  • Flere penge til Fritidspas ordningen, således at ingen børn skal afholdes fra glæden ved at være en del af foreningslivet grundet økonomi.
  • Penge til de mange gode frivillige kræfter bag Skulpturby Galten.
  • En styrkelse af den grønne omstilling ved at øge Klimapuljen til 5 millioner kroner årligt.
  • Flere penge til cykelstier og sikre skoleveje.
  • Udvidelse af Skanderborg Svømmehal og etablering af svømmebad ved Byparken i Skanderborg.

En centralt begreb for os i den socialdemokratiske byrådsgruppe er "bæredygtighed" – og vi tænker og anvender dette begreb i en bredere forstand end den miljømæssige betydning.

Vi ønsker bæredygtighed i væksten i vores kommune, således at både nuværende og kommende indbyggere tilgodeses. Vi erkender at tilflytningen i disse år har et omfang, som har gjort det svært for os at følge med.

Vi ønsker en miljømæssig bæredygtig kommune og vi har afsat midler til at Skanderborg Kommune kan yde vores indsats og bidrag til denne helt nødvendige omstilling.

Vi ønsker en menneskelig bæredygtighed udvikling i vores kommune. Det er ikke bæredygtigt når f.eks. mange unge mennesker føler sig stressede og pressede. Derfor har vi også løftet tildelingerne de sårbare grupper i 2021.

Vi ønsker en bæredygtig udvikling mellem land og by. Vi ønsker at Skanderborg Kommune fortsat skal være en meget decentral kommune med mange aktive landsbyer med skoler, institutioner, haller m.v. Omvendt har vi også modet til at se på de rette balancer – og vi syntes på skoleområdet at der skulle være en bedre balance i tildelingerne mellem de små og store folkeskoler. Det var der ikke flertal for og som et politisk parti har vi naturligvis fuld respekt for det.

Vi ønsker bæredygtighed i finansieringen af velfærden. Det betød for første gang i mange år en mindre skattestigning. Nødvendigt hvis vi skulle løfte indsatsen for de sårbare grupper og nødvendigt, hvis vi skal kunne finansiere det historisk store anlægsprogram.

Så ønsker vi naturligvis også at kommunalvalget i november 2021 får det resultat at der fortsat vil være en socialdemokratisk borgmester – så den gode udvikling i kommunen kan fastholdes og udbygges.

Byrøddernes nytårsønsker

UgeBladet har bedt partierne i Byrådet om at komme med deres nytårsønsker for Skanderborg Kommune i 2021. Indlæggende bringes over de kommende uger. Rækkefølgen er bestemt af den række, indlæggende er afleveret.

Publiceret 16 January 2021 09:30