Drikkevandet er nu 1,25 kroner dyrere per kubikmeter. Modelfoto:

Drikkevandet er nu 1,25 kroner dyrere per kubikmeter. Modelfoto: Adobe Stock

Drikkevand stiger for at beskytte grundvandet

Skanderborg Forsynings takster for 2021 betyder uændret pris på spildevandsafledning, mens forbrugerne skal betale 1,25 kr. ekstra per kubikmeter drikkevand

Takststigning Skanderborg Byråd har på sit møde 16. december godkendt taksterne for 2021 for Skanderborg Forsyning. Taksten for afledning af spildevand er i 2021 uændret i forhold til 2020, mens taksten for drikkevand stiger med 1,25 kroner per kubikmeter.

Skanderborg Forsyning er med i Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og den lille takststigning går ubeskåret til foreningens arbejde med grundvandsbeskyttelse. Foreningen blev stiftet i 2019 med alle vandværker i kommunen som medlemmer for i fællesskab at håndtere de vedtagne indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcerne i Skanderborg Kommune og dermed også de erstatningsbeløb, som skal betales til berørte lodsejere.

Nødvendig udgift

Takststigningen følger vandforbruget og vil give en gennemsnitligt vandforbrugende dansk husstand på fire mennesker en årlig merudgift på omkring 200 kroner. Et mindre beløb, som altså skal gøre en stor forskel for sikring af det lokale grundvand, der bliver til fremtidens drikkevand.

Byrådsmedlem og bestyrelsesformand for Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, tror derfor på at takststigningen for 2021 er godt givet ud.

"Grundvandet er en livsvigtig ressource, som det er vigtigt at beskytte, samtidig med at der i Skanderborg Kommune skal være plads til befolkningstilvæksten i de kommende år. Kun ved at samarbejde på tværs om grundvandsbeskyttelse og i fællesskab bidrage til erstatninger til lodsejere, der bliver pålagt beskyttelsen, kan vi sikre denne balance for fremtiden. Derfor er det ansvarligt og nødvendigt, at vi nu må øge taksten for drikkevand fra Skanderborg Forsyning på linje med øvrige vandværker i kommunen," siger Martin Frausing Poulsen i en pressemeddelelse.

Taksterne er uændret for spildevandsafledning til offentlig kloak og for tømningsordning hos de forbrugere, der ikke er koblet på kloaknettet.

Alle takster for 2021 kan findes på Skanderborg Forsynings hjemmeside www.skanderborgforsyning.dk/takster.

gs 

Publiceret 16 January 2021 06:00