Søgningen til at få tilskud til pasning af eget barn har været lang større, end politikerne forestillede sig. Arkivfoto 

Søgningen til at få tilskud til pasning af eget barn har været lang større, end politikerne forestillede sig. Arkivfoto 

Populær pasningsordning fortsætter et år mere

Står det til Undervisnings- og Børneudvalget skal ordningen med tilskud til pasning af eget barn fortsætte i hvert fald et år endnu

Af
Grethe Bo Madsen

pasning En hel del flere familier end forventet har taget imod muligheden for at få tilskud til pasning af egne børn i løbet af det første år, ordningen har været en mulighed for forældre i Skanderborg Kommune.

Siden ordningen trådte i kraft i januar 2020 frem til og med 1. kvartal af 2021, har kommunen udbetalt pasningstilskud til 151 børn, og det er en hel del flere end de 10-12 familier, man forventede ville tage imod tilbuddet. Samtidig har der været en tendens til, at nogle forældre fortryder midt i perioden eller ønsker den forlænget. Alt i alt betyder det, at de administrative udgifter til ordningen er større end budgetteret.

"Vi har i udvalget besluttet, at ordningen skal fortsætte i endnu et år og evalueres igen i 2022. Der er mange flere, der har brugt muligheden for selv at passe deres børn og få tilskud til det, end vi havde regnet med. Det, vi også kan se, er, at 25 pct. ikke er i dagtilbud hverken før eller efter, de har benyttet sig af ordningen, men det er 75 pct. Så det hjælper os i forhold til det pres, der er på dagtilbudsområdet," siger formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler (S)

"Vi skal dog også se på, hvor meget ordningen presser administrativt, og derfor skal vi i forbindelse med det næste budget sørge for at få dækket de ekstra udgifter ind," tilføjer hun. 

Publiceret 15 January 2021 18:30