Ejendommen på Vestervej indeholder formentlig en el-drifts servitut. Ekspropriationen består her i en rådighedsindskrænkning, men ikke i en afståelse af jorden, og ejer kan derfor fortsat råde over jorden fremadrettet. Privatfoto

Ejendommen på Vestervej indeholder formentlig en el-drifts servitut. Ekspropriationen består her i en rådighedsindskrænkning, men ikke i en afståelse af jorden, og ejer kan derfor fortsat råde over jorden fremadrettet. Privatfoto

Ekspropriationsbøvl: "El-driftsservitut er ikke det samme som arealafståelse"

Der er forskel på erstatning afhængig af, om man skal afstå jord eller får indskrænket sin rådighed over jorden

Af
Grethe Bo Madsen

Ekspropriation Mette Plejdrup Nielsen, Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, oplyser til UgeBladet, at der i forbindelse med ekspropriering ikke altid er tale om afståelse af jord. Ekspropriering kan også handle om, at ens ejendom har fået pålagt en servitut, der indskrænker ens rådighed over et stykke jord. Da man reelt stadig ejer jorden og kan delvis råde over den, så er erstatningen sat derefter.

"Ekspropriation består ikke alene i arealafståelse, altså at man skal afgive areal til et givet anlægsprojekt, men kan også bestå i pålæg af en servitut. Som eksempel herpå kan nævnes elektrificering af banen mellem Fredericia og Arhus, hvor ganske mange ejendomme pålægges en såkaldt el-driftservitut," forklarer hun og tilføjer:

"Ved pålæg af en servitut sker der en rådighedsindskrænkning, fordi man skal respektere servituttens indhold, og det får man naturligvis en erstatning for. Men man afstår ikke sin jord og kan derfor fortsat som ejer råde over den."

Mette Plejdrup Nielsen understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete sag i Stilling, men at der sandsynligvis er tale om en el-driftsservitut.

Kan klage over erstatning

Hun forklarer, at man, hvis man er berørt af et anlægsprojekt, hvor der skal ske en ekspropriation, vil blive indkaldt til først en besigtigelsesforretning og siden en ekspropriationsforretning.

Som berørt lodsejer får man indblik i det, der skal ske på ens ejendom, og lejlighed til at drøfte det med såvel den anlægsmyndighed, som står for projektet, som ekspropriationskommissionen, der har ansvaret for at gennemføre ekspropriationen og taksere en erstatning.

Videre forklarer hun, at ekspropriationskommissionen drøfter erstatningens størrelse med den enkelte lodsejer.

"Hvis man ikke er tilfreds med den erstatning, man tilbydes af ekspropriationskommissionen, er der mulighed for at klage. Det vejledes man om, når man modtager en afgørelse i form af en protokol og et erstatningsforslag. Det sker typisk seks til otte uger efter en afholdt ekspropriationsforretning," oplyser hun.

UgeBladet bad Mette Plejdrup Nielsen svarer på, om hun mener, ekspropriationsforretningen på Vestervej i Stilling er foregået lige efter bogen. Til det svarer hun: 

"Jeg kan desværre ikke uddybe nærmere i forhold til den konkrete sag. Det ligger mig meget på sinde, at den enkelte borger ikke skal have sin sag behandlet via pressen, men i den proces, som er fastlagt for vores sagsbehandling, og hvor man som borger kan være tryg i den fortrolighed, der ligger heri."

Publiceret 15 January 2021 14:15