Ejendommen på Vestervej i Stilling grænser op til jernbanen, der er ved at blive elektrificeret. Derfor vil 550 kvm. op til banen blive eksproprieret. Foto: Michael Wulff

Ejendommen på Vestervej i Stilling grænser op til jernbanen, der er ved at blive elektrificeret. Derfor vil 550 kvm. op til banen blive eksproprieret. Foto: Michael Wulff

1000 kroner for 550 kvm. eng: Er det en rimelig kompensation?

Forventning blev afløst af målløs undren, da par fra Stilling havde besøg af ekspropriationskommissionen

Af
Grethe Bo Madsen

ekspropriation Det kan på mange måder være en overvældende oplevelse, når ekspropriations-kommissionen kommer rullende for at tage sig kærligt af ens ejendom.

Hos Michael Frænde og kæresten Vibeke Sønderskov i Stilling skete det en kold og regnfuld november dag, hvor en bus med tonede ruder trillede frem mod deres ejendom på Vestervej. En naturskøn landlig idyl med en eng, et par græssende kreaturer og juletræsproduktion.

Langs grunden smyger jernbanen mellem Aarhus og Skanderborg sig. Over de kommende år skal den elektrificeres, og i den forbindelse har Banedanmark brug for at sætte master op. Det kræver adgang til ekstra jord omkring banen, og ifølge Jernbaneloven har etaten i den forbindelse ret til at foretage ekspropriation mod rimelig erstatning til lodsejeren.

Vi blev mødt som et par skoleelever, der har været uartige. Og det endte faktisk med, at jeg blev smidt uden for døren.

"Erstatningens størrelse fastlægges ud fra en konkret vurdering af ekspropriationens omfang og karakter og med udgangspunkt i det afståedes markedsværdi."

Sådan skriver Banedanmark om ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen, og da Michael Hauge skal afstå 550 kvm., håbede han, erstatningen nok ville løbe op i et rimeligt beløb.

1000 kr. for 550 kvm.

Han skulle blive klogere, for erstatningen for inddragelse af de 550 kvm. engjord blev takseret til 1000 kr. Altså 1,82 kr. pr. kvm. Det var lidt af et chok. Alligevel er det ikke beløbet som sådan, der efterlader Michael og Vibeke med en besk smag i munden, men den oplevelse, der fulgte med.

"Pengene er det mindste. Det, der går mig på, er den måde, det foregik på. Vi har ikke prøvet at være indkaldt til et møde om ekspropriation før, men vi havde fået at vide, at vi ville kunne få svar på vores spørgsmål, og at ekspropriationsforretningen ville foregå på det areal, det handler om. Sådan kom det ikke slet ikke til at foregå. I stedet blev vi mødt på måde, vi opfattede som patroniserende og ydmygende. Som et par skoleelever, der har været uartige. Og det endte faktisk med, at jeg blev smidt uden for døren," fortæller Michael Frænde om mødet med ekspropriationsudvalget, hvor han blev bedt om at forlade det udendørs møde.

Ved ekspropriations-forretningen bliver Michael og Vibeke linet op ude på vejen sammen med naboerne. På intet tidspunkt er de nede på det areal, der skal eksproprieres, selvom de på forhånd var orienteret om, at de ville få en nøje gennemgang af ekspropriationens betydning for netop dem og at det ville foregå på arealet, der skal eksproprieres.

"Det er ikke så meget pengene, men mere den måde, det foregik på. Vi følte os behandlet som et par skolebørn, der skulle stå ret for kommisarius." Ekspropriationsforretningen efterlod Michael Hauge Frænde med en besk smag i munden. Foto: Grethe Bo Madsen

"Kun et lille stykke jord"

"Vi er flere naboer, som bliver linet op ude på vejen, og Vibeke og jeg bliver gennet over til siden og får at vide, at vi lige kan stille os her i vejkanten. Så siger kommissarius til os, at 'Det er jo kun et lille stykke jord på 550 kvm, der bliver berørt, så I får den laveste erstatning, som kommissionen har fastsat: 1000 kroner'," fortæller Michael Frænde.

Jeg savner, at man i den her proces møder andre mennesker med respekt og forståelse - og almindelig pæn opførsel.

"Jeg siger, at jeg ikke synes, det er et lille areal. Det har næsten samme størrelse som en lille parcelhusgrund, men hun verfer mig af og siger, om hun godt lige kan få lov at tale færdig, inden jeg afbryder hende," husker Vibeke.

Den bemærkning falder ikke i god jord hos Michael, der gør kommissarius opmærksom på, at de er to mennesker, der har taget fri for at møde op, og at de gerne vil have en forklaring på, hvorfor erstatningen er endt med de 1000 kr.

"Hun svarer mig, at vi bare kunne være blevet væk, da det er frivilligt, om man vil deltage i ekspropriationsforretningen - det var vi så ikke orienteret om - og spørger, om jeg går imod kommissoriet. Det når jeg faktisk kun lige til at trække vejr ind til at svare på, før hun beder mig om at forlade mødet. Måske sagde jeg også, at det var at pisse på folk. Tusind kroner er jo stort set det, vi går glip af i løn ved at tage fri begge to i to timer."

Der slutter mødet med ekspropriationsudvalget for Michael Frændes vedkommende. Vibeke, der havde forberedt flere spørgsmål vedrørende ekspropriationen, bliver tilbage.

Ejendommen, der er sat gennemgribende i stand over de seneste år, har egen eng med et par græssende kreaturer og juletræsproduktion. Privatfoto 

Ejendommen, der er sat gennemgribende i stand over de seneste år, har egen eng med et par græssende kreaturer og juletræsproduktion. Privatfoto 

Brat afslutning

"Masterne til el-ledningerne kommer til at stå lige ud for vores ejendom, og jeg ville gerne have svar på, præcis hvor masterne bliver placeret, så jeg ved, om de kommer til at få betydning for vores udsigt. Derfor ville jeg gerne ned på arealet, men kommissarius siger, at det ikke er nødvendigt at gå derned, og jeg får ikke mulighed for at stille mine spørgsmål, før hun siger, at mødet er ovre," fortæller hun.

Vi er helt med på, at der skal eksproprieres. Jernbanen skal elektrificeres, og det er godt for vores natur og for klimaet, og det yder vi gerne vores til. Desuden har vi helt fra start vidst, at der var særlige servitutter for ejendommen.

I stedet får hun at vide, at erstatningens størrelse er endelig, og at det ikke er muligt at klage over den.

"Vi får at vide, at vi ikke kan klage før et år efter, at masterne er rejst. Først da vil man kunne tage stilling til, om der er sket værdiforringelse af vores ejendom. Vi har intet på tryk, der viser, hvor stor en erstatning vi får, og vi har ikke fået nogen orientering om klagemuligheder."

Oplevelsen med ekspropriations-kommissionen har været svær at slippe for Michael Frænde, især fordi der i forbindelse med arbejdet langs banen forud for elektrificeringen har været flere ups'ere. Blandt andet blev der på et tidspunkt tabt en kran, som betød, at flere juletræer blev ødelagt og et hegn blev ved et uheld ødelagt, så kreaturerne løb ud på vejen.

"Det har vi taget helt roligt, for det er, hvad der kan ske. Vi er helt med på, at der skal eksproprieres. Jernbanen skal elektrificeres, og det er godt for vores natur og for klimaet, og det yder vi gerne vores til. Desuden har vi helt fra start vidst, at der var særlige servitutter for ejendommen," understreger han,

"Men man kommer i al beskedenhed og tager en del af min ejendom. Jeg savner, at man i den her proces møder andre mennesker med respekt og forståelse - og almindelig pæn opførsel."

Publiceret 15 January 2021 11:30