En grundejer fra Skanderborg kan krølle sin klage sammen. Naboer var nemlig ikke klageberettiget i sagen. Foto: Kim Agersten Ritzau/Scanpix

Sammenkrøllet papir. Ritzau Scanpix

Klage krøllet sammen:

 Klager var ikke klageberettiget

Af
Claus Sonne

Byggeri Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist at behandle en klage over en dispensation, som Skanderborg Kommune har givet til en tilbygning på et fritidshus inden for søbeskyttelseslinjen i Skanderborg-bydelen Skårup. Årsagen: Klageren var nemlig ikke berettiget til at klage.

Klageren mener ikke, at kommunen kan sige ja til et 16 m2 stort fritidshus med tilhørende terrasse, hvor der før lå en hytte på 10 m2, da dette vil have en væsentlig negativ påvirkning af området.

Skanderborg Kommune taler om en 'mindre udvidelse', der ikke vil have 'en væsentlig påvirkning på det omgivne landskab og natur'.

Der er tale om en sag, der rent lovmæssigt hører ind under Naturbeskyttelsesloven. Og ifølge denne er ejere af omkringliggende ejendomme ikke klageberettigede, da nabohensyn og -interesser ikke er beskyttet i denne sammenhæng.

Publiceret 14 January 2021 16:30