Kan byrødderne lægge en hurtig plan for at få andelen af pædagogisk uddannet personale i dagtilbuddene op på 85 pct. har Skanderborg Kommune mulighed for at få del i puljen på de 1,5 mia. kr. Arkivfoto

Kan byrødderne lægge en hurtig plan for at få andelen af pædagogisk uddannet personale i dagtilbuddene op på 85 pct. har Skanderborg Kommune mulighed for at få del i puljen på de 1,5 mia. kr. Arkivfoto free

Minimumsnormeringer:

Byrødderne skal hurtigt ud af starthullerne

Skanderborg står til at modtage knap 10,8 mio. kr. ekstra i år til bedre normeringer og mere uddannet pædagogisk personale i dagtilbuddene - men kun hvis der gøres en indsats

Af
Grethe Bo Madsen

På foranledning af Radikale Venstres Anne Heeager tog Undervisnings- og Børnudvalget på sit første møde i 2021 hul på diskussionen om, hvordan Skanderborg bedst muligt får del i de 1,5 mia. kr. ekstra, der er afsat på finansloven til mere uddannet personale i de kommunale dagtilbud. Anne Heeager havde samtidig bedt udvalget diskutere, hvordan kommunen udnytter de 10,8 mio. kr., der over bloktilskuddet er øremærket til et løft af normeringerne i Skanderborg Kommune.

Skanderborg står til at modtage 10,8 mio. kr. over bloktilskuddet, der dog er betinget af, at pengene bruges til bedre normeringer. Samtidig er det muligt for kommunen at søge midler fra puljen på 1,5 mia. kr., men kun hvis der samtidig gøres en indsats for at hæve uddannelsesniveauet i dagtilbuddene, enten ved at have en plan for, hvordan man når op på det nationale mål om 85 pct. pædagogisk uddannet personale eller ved helt konkret at løfte uddannelsesdækningen med 10 pct. point.

"Det politiske fokus på vores børn er utroligt glædeligt. Ikke alene løftes normeringerne i vores dagtilbud, men samtidig sikres det også, at vi ikke kun får flere voksne, men flere voksne, der samtidig ved noget om børn, børns udvikling og deres relationer. I Skanderborg Kommune skal vi selvfølgelig udnytte muligheden for at få del i den pulje," understreger Anne Heeager, der ønskede sagen behandlet på udvalgsmødet for at komme hurtigt i gang med arbejdet så midlerne hurtigst muligt når ud i dagtilbuddene.

Inden udvalgsmødet i februar, hvor byrødderne vil behandle udmøntningen af finanslovsaftalen skal administrationen udarbejde et forslag til, hvordan forældre, medarbejdere og kontraktholdere inddrages i arbejdet.

Ambitiøs plan nødvendig

"Jeg er glad for udfaldet, for det der er med de her penge, det er, at de godt nok er sat af på finansloven, men vi får kun del i dem, hvis vi er en aktiv kommune. Så vi skal træffe nogle beslutninger hurtigt. Ellers trækkes vi igen på bloktilskuddet," forklarer Anne Heeager.

"Vi kan kun søge puljen på de 1,5 mia. kr., hvis vi vi hæver andelen af pædagogisk uddannede medarbejdere. Det nationale mål er, at vi kommer op på 85 pct., og det skal vi have oversat til en lokal målsætning. Kravet for at komme i betragtning til puljen er, at vi som kommune har en plan for at nå de 85 pct., eller at vi løfter uddannelsesdækningen med 10 procentpoint. Og her skal Skanderborg Kommune naturligvis gøre sig gældende, så vi får del i uddannelsesmidlerne. Jeg synes, alt andet end en ambitiøs plan på det her område vil være forkert," siger hun. 

Opkvalificering

"Vi kommer til at stå i en situation, hvor alle kommuner i hele Danmark gør det samme, og det betyder, at vi skal ud og slås med de andre kommuner om de samme medarbejdere. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang" konstaterer Anne Heeager.

"Vi skal kunne sandsynliggøre overfor staten, at vi hæver uddannelsesniveauet. Derfor skal vi blandt andet have set på, hvad vi gør i forhold til kontraktholderne," forklarer hun.

"I dag bestemmer de selv, hvem de vil ansætte. Vi skal finde en måde at sikre, at de fremadrettet, når de ansætter personale, vælger medarbejdere med uddannelse. Kan vi aftale os frem eller skal vi til at sige, at de SKAL ansætte personale med uddannelse? Der er også mulighed for at opkvalificere pædagogmedhjælperne, der allerede er ansat og lave uddannelsesforløb for dem til pædagogisk assistent," uddyber hun.

"Vi kan i princippet gå mange veje, men vi skal i gang nu, ellers kan det nemt blive for sent. Det skal ske i løbet af 2021, ellers får vi ikke pengene."

Bedre normering og mere uddannelse

  • Regeringen indgik 5. december aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver fra 2024. Målet er seneste i 2024 at indføre en landsdækkende minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Samtidig skal andelen af uddannet pædagogisk personale i daginstitutionerne være 85 pct. 
  • I dag er normeringen i Skanderborg Kommune for de 0-2 årige på 3,1 børn pr. voksen, svarende til landsgennemsnittet, mens normeringen for de 3-5 årige er 6,6 børn pr. voksen, hvor landsgennemsnittet er på 6,1. I Skanderborg Kommune er andelen af pædagogisk uddannet personale i dag 67 pct. (58 pct. pædagoger og 9 pct. med anden pædagogisk uddannelse), mens landsgennemsnittet er 66 pct.
  • Skanderborg står til at modtage 10,782 mio. kr. af de penge, der er afsat på finansloven til et løft af normeringer. Samtidig er det muligt for Skanderborg at søge midler fra puljen på 1,5 mia. kr. til mere uddannet personale i dagtilbud.
  • Læs mere på Børne- og Undervisningsmnisteriets hjemmeside, uvm.dk, under nyheder.

Publiceret 13 January 2021 11:30