Går alt som forventet vil den nye skole være klar til ibrugtagning til august 2025. Genrefoto

Går alt som forventet vil den nye skole være klar til ibrugtagning til august 2025. Genrefoto

Grønt lys: Ny skole i Ry igangsættes nu

Af
Grethe Bo Madsen

skole Undervisnings- og Børneudvalget har taget hul på implementeringen af den del af den nye skolestruktur, der omfatter en ny skole i Ry samt en organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og den nye skole.

Skolen - der skal være 3-sporet, omfatte 0.-6. klasse og placeres ved Ry Hallerne - vil ifølge BDOs analyse i forbindelse med den nye skolestruktur koste ca.139 mio. kr. Dertil kommer udgiften til opkøb af jord og sikring af skoleveje. Går alt som forventet, er skolen klar til starten af skoleåret 2025-2026.

Implementeringen foreslås at ske som én samlet koordineret implementering og udvalget lægger desuden op til, at en ny daginstitution i Ry tænkes sammen med etableringen af den nye skole som et samlet byggeprojekt.

"Vi har taget hul på det indledende arbejde skal som noget af det første kigge på alle lokalplaner og have indledt dialog med de mange interessenter. Vi har sat penge af i budgettet til en ny daginstitution. Den forestiller vi os skal etableres i sammenhæng med den nye skole, så det bliver et samlet byggeprojekt," oplyser udvalgsformand Trine Fengler (S), der sammen med Bent Jacobsen (V) skal indgå som del af styregruppen for den nye skole og koblingen med Knudsøskolen.

Publiceret 12 January 2021 19:30