I mange år har offentligheden kunnet gå over broen over kanopassagen ved Ry Mølle. Det forhindrer en aflåst låge nu. Men broen må ikke være aflåst, siger Skanderborg Kommune.

I mange år har offentligheden kunnet gå over broen over kanopassagen ved Ry Mølle. Det forhindrer en aflåst låge nu. Men broen må ikke være aflåst, siger Skanderborg Kommune.

Låst bro: Kommunen 'hæver stemmen' over for ejer

Broen ved Ry Mølle skal være passérbar, siger kommunen

Af
Claus Sonne

Skanderborg Kommune skruer nu bissen på over for Peter A. Busck, ejer af Ry Mølle og Rye Nørskov Gods, i form af forvarsling af et påbud, der vil fastslå, at broen over kanopassagen ved Ry Mølle ikke må være aflåst.

Broen har tidligere været ulåst, men efter opsætningen af en ny bro i efteråret er der kommet lås på. Kommunen havde givet Peter A. Busck til 8. januar til at få broen låst op, men da UgeBladet er forbi 11. januar, er broen aflåst.

"Kommunen forventer at give dig et påbud om at fjerne de forhindringer, der er for offentlighedens adgang til skoven ved Ry Mølle. Lågen ved broen over kanopassagen med adgang til skoven skal være ulåst. Skiltning med adgang forbudt ved indkørslen fra Rodelundvej skal fjernes eller suppleres med information om at adgang for gående er tilladt," skriver Skanderborg Kommune i sin forvarsling.

Det fremgår også, at det er kommunens vurdering, at naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen betyder, at adgangen til skoven via broen over kanokanalen skal være åben for offentligheden.

"Hverken en lokalplan eller en tinglyst servitut hindrer dette. Ligeledes skal skiltningen ved indkørslen fra Rodelundvej suppleres med information om, at adgang for gående er tilladt, således at offentligheden, som kommer til fods ikke ’skræmmes’ til at gå en anden vej på grund af skiltningen," fremgår det af forvarslingen.

Publiceret 11 January 2021 18:30