Dronevideo:

Arkæologer og gravemaskine i aktion ved Ry

Museum Skanderborgs folk blev overrasket, da de tog fat på at grave i jorden nær Silkeborg Ry Golfklubs baner

Af
Michael Wulff

Arkæologi Det var tydeligt, at noget stort var på vej, da Uge-Bladet Skanderborg i september 2020 kiggede forbi Kildebjerg i Ry, hvor en gravemaskine nænsomt flyttede noget jord.

Arkæologerne under ledelse af museumsinspektør Louise Søndergaard, Museum Skanderborg, havde fundet noget, som overraskede dem. 

Blæst omkuld

Det fortæller museet i denne pressemeddelse, som er sendt ud lige efter nytår: 

En overpløjet gravhøj ved Kildebjerg Ry viste sig slet ikke at være så overpløjet endda. Bredhøj har gennem knap 4000 år holdt lav profil, og derfor blev arkæologerne fra Museum Skanderborg blæst noget omkuld af de fantastiske opdagelser, der lå og ventede.

En flot stensætning indeholdt en bulkistebegravelse af en kvinde med fornemme bronzegaver dateret til den ældre bronzealder, og under graven lå to velbevarede hustomter, hvoraf det ene måske har tilhørt den gravlagte, og det andet måske hendes forfader. 

Kildebjerg Ry

I det spæde efterår stak arkæologerne fra Museum Skanderborg spaderne i jorden nær en overpløjet gravhøj ved Ry.

Ifølge Ejvind Hertz, leder af den arkæologiske afdeling, var det hensigten at udgravningen skulle afsluttes i løbet af et par uger, men gravhøjen var langt bedre bevaret end først antaget, og udgravningen måtte forlænges et par måneder.

"Udgravningen er afslutningen på udgravningskampagner gennem 16 år på Kildebjerg Ry. Området har gennem årene bragt utallige spændende fund for dagen og givet værdifuld viden om bebyggelse, begravelser og kultiske ritualer fra flere forhistoriske perioder."

Bronzealder

Bronzealderen har imidlertid været sparsomt repræsenteret i udgravningerne. Indtil nu. Udgravningsleder Louise Søndergaard uddyber, at forundersøgelser af højen havde vist et par brandgrave fra den yngre bronzealder:

"Det har været gængs praksis i både bronze- og jernalder at kredse om forfædrenes gravmonumenter, gravhøjene. Her praktiserede man forfædrekult og man foretog gerne yderligere begravelser heri. Derfor forventede vi en lille, centralgrav fra enkeltgravskultur (2800-2400 f.Kr), da vi har flere eksempler på denne type gravhøj på Kildebjerg."

Prikken over i’et

Det er sjældent arkæologer får muligheden for at udgrave en gravhøj af en kaliber som denne. Bulkistebegravelser er langt fra den arkæologiske dagligdag, ligesom hustomter af så høj alder er et enestående syn i vores ansvarsområde. Udgravningen af gravhøjen er en spektakulær prik over i’et efter mange års udgravninger, siger arkæolog Ejvind Hertz.

Læs mere: Museum Skanderborgs rapport om udgravningen

FAKTA

Gravhøje og bulkister

 

  • Bronzealderen i Danmark er perioden fra 1700-500 f.Kr (inddelt i ældre bronzealder 1700-1100 og yngre bronzealder 1100-500 f.Kr.). Bronzealderen er kendt for de mange gravhøje, der er drysset ud over det ganske land, og herfra fund som Egtvedpigen og egekistebegravelserne fra Borum Eshøj. Herudover kendes fund som solvognen, Viksøhjelmene og de imponerende blæseinstrumenter lurer fra perioden. 
  • Man kan læse mere om den spændende bulkistebegravelse i Museum Skanderborgs Årbog, der udkommer til marts.
  • Kildebjerg Ry er et byudviklingsområde på ca. 160 ha kombineret med et større golfbaneområde. Planlægningen af arealet påbegyndtes i 2000 og byområdet forventes færdigudviklet i 2025 og vil til den tid bestå af ca. 650 boliger: http://kildebjerg-ry.dk/

Publiceret 10 January 2021 11:45