Anne Heeager (R) håber, at Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune siger ja til at hurtigt at forbedre normeringerne i dagtilbuddene. Arkivfoto

Anne Heeager (R) håber, at Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune siger ja til at hurtigt at forbedre normeringerne i dagtilbuddene. Arkivfoto

Radikale presser på lokalt: Bedre normeringer og mere uddannet personale i dagtilbuddene

Skanderborg Kommune står i 2021 til at modtage ekstra 10,8 mio. kr fra staten til bedre normeringer

Af
Claus Sonne

Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune har torsdag eftermiddag sit første møde i 2021. I den forbindelse har Anne Heeger (R) bedt om at få et punkt om minimumsnormeringer og mere uddannet personale i dagtilbud på dagsordenen.

"Det politiske fokus på vores børn er enormt glædeligt, og de vigtige skridt, der er taget med aftalen og finansloven, skal vi selvfølgelig udnytte i Skanderborg Kommune. Derfor har Radikale Venstre i Skanderborg Kommune bedt om at få aftalen om minimumsnormeringer og finanslovens betydning behandlet på årets første møde i Undervisnings- og Børneudvalget," siger Anne Heeager og tilføjer:

"Vi skal selvfølgelig i gang nu, for Skanderborg Kommune står i 2021 til at modtage ekstra 10,8 mio. kr. netop til dette område – og disse midler skal vi naturligvis have kanaliseret ud til vores børn med det samme."

I dag er normeringerne i Skanderborg Kommue for de 0-2 årige på 3,1 børn pr. voksen. Dette svarer til landsgennemsnittet. For de 3-5 årige er der 6,6 børn pr. voksen, hvor landsgennemsnittet er på 6,1. 

"Målet er, at vi senest i 2024 skal sikre, at der er maksimalt 6 børn pr. voksen i børnehaver og 3 børn pr. voksen i vuggestuer, og det er bestemt muligt med de aftaler, der nu er indgået," lyder det fra Anne Heeager. 

Dette punkt er så væsentligt, at vi i Undervisnings- og Børneudvalget skal tage fat med det samme

"I forhold til målet om mere uddannet personale, så har vi i Danmark en unik tradition for stærke vuggestuer, børnehaver og dagplejere, der garanterer vores mindste et godt børneliv. Denne tradition styrker vi ved, at der ikke ”kun” kommer flere voksne, men flere voksne der ved noget om børn og deres udvikling. Og heldigvis er der i den forbindelse sikret gode muligheder for, at vores mange dygtige pædagogmedhjælpere kan opkvalificere sig igennem merituddannelser. Netop dette har været afgørende for Radikale Venstre," siger hun.. 

I forhold til uddannelsesniveauet blandt vores personale ligger Skanderborg Kommune med en uddannelsesdækning på 67 pct., hvor landsgennemsnittet er på 66 pct. I Skanderborg Kommune er der således 58 pct. ansatte i dagtilbud, der er pædagoger, mens 9 procent har en anden pædagogisk uddannelse som eksempelvis pædagogisk assistent. 

"Det nationale mål er, at vi kommer op på 85 pct., og dette skal vi have oversat til en lokal målsætning. Med finansloven er der nemlig afsat en pulje frem mod 2030 på 1,5 mia. kr., som kommunerne kan søge, hvis de ønsker at hæve uddannelsesniveauet. Kravet for at komme i betragtning til puljen er, at man som kommune har en plan for at nå de 85 pct. eller at man løfter uddannelsesdækningen med 10 procentpoint. Og her skal Skanderborg Kommune naturligvis gøre sig gældende, så vi får del i uddannelsesmidlerne. Jeg synes, at alt andet end en ambitiøs plan på dette område vil være forkert," mener en optimistisk Anne Heeager

"Dette punkt er så væsentligt, at vi i Undervisnings- og Børneudvalget skal tage fat med det samme. Jeg glæder mig til arbejdet og forventer, at jeg vil blive mødt positivt af mine politiske kollegaer," siger hun.

Publiceret 06 January 2021 10:30